Leger krever klimahandling nå!

Budskapet fra FNs klimapanel er entydig: uten gjennomgripende endringer i våre samfunn vil global oppvarming kunne utgjøre en eksistensiell trussel for dagens barn og unge og framtidige generasjoner.


Juni 2020 ble Legenes klimaaksjon opprettet som et partipolitisk uavhengig nettverk av helsepersonell og studenter som vil hindre massiv helseskade fra menneskeskapt global oppvarming og ødeleggelse av natur.

Vi arbeider blant annet med å spre kunnskap om sammenhengene mellom klima og helse, redusere helsevesenets klimautslipp, og fjerne helseprofesjonenes investeringer fra fossile industrier.

En klimaplan for helsevesenet
Uncategorized

En klimaplan for helsevesenet

Av 15/03/2021 0
Den 10. mars lanserte flere stortingsrepresentanter fra SV et representantsforslag om å be regjeringen utarbeide en klimaplan og et klimabudsjett for helsevesenet.
Fossilfrie investeringer i Legeforeningen
Uncategorized

Fossilfrie investeringer i Legeforeningen

Av 14/03/2021 0
I februar leverte medlemmer i Legenes klimaaksjon et saksforslag til Legeforeningens landsstyre 2021, om at foreningens investeringer bør trekkes ut
Klimasaken trenger helsehelter: derfor er det viktig!
Uncategorized

Klimasaken trenger helsehelter: derfor er det viktig!

Av 12/03/2021 0
Hvorfor skal helsepersonell bidra i klimakampen? Klimaendringene påvirker allerede helse. Hete, flom, storm og skogbranner har alle økt kraftig
1 3 4 5 6 7 9

#klimaresept

Klimareseptene er våre oppsummeringer av forskningsbaserte råd og anbefalinger for hvordan man kan kombinere helsearbeid med innsats for et levelig klima.