Bli med å nå ut til lokalpolitikere før valget!

Kommune- og fylkestingsvalget nærmer seg, og klima er viktigere enn noensinne. Formidlingsgruppen ønsker å sette søkelys på hva ulike lokallagspartier mener om klima, natur og helse – og hva som kreves for å skape en mest mulig bærekraftig helse- og omsorgssektor. 

Bli med oss å henvende deg til lokalpolitikerne i din kommune før valget i september! Nederst kan du laste ned et forslag til et brev du kan sende. Formålet med brevet er å oppmuntre politikere til å reflektere rundt viktige spørsmål om det norske helsevesenet og klima- og miljømål, og ikke minst å bevisstgjøre politikerne om tematikken. 

Merk: Svarfristen oppgitt nederst i brevet er kun veiledende som et virkemiddel for å sikre raskt svar. Du kan fjerne/endre teksten etter eget ønske.