Leger krever klimahandling nå!

Budskapet fra FNs klimapanel er entydig: uten gjennomgripende endringer i våre samfunn vil global oppvarming kunne utgjøre en eksistensiell trussel for dagens barn og unge og framtidige generasjoner.


Juni 2020 ble Legenes klimaaksjon opprettet som et partipolitisk uavhengig nettverk av helsepersonell og studenter som vil hindre massiv helseskade fra menneskeskapt global oppvarming og ødeleggelse av natur.

Vi arbeider blant annet med å spre kunnskap om sammenhengene mellom klima og helse, redusere helsevesenets klimautslipp, og fjerne helseprofesjonenes investeringer fra fossile industrier.

Oppfordring til Helse- og omsorgsdepartementet før COP26
Uncategorized

Oppfordring til Helse- og omsorgsdepartementet før COP26

Av 26/10/2021 0
Den 1. november går klimatoppmøtet i Glasgow (COP26) av stabelen. Helse og klima er utpekt som et prioritert områ
Bli med på helseoppropet foran COP26
Uncategorized

Bli med på helseoppropet foran COP26

Av 20/09/2021 0
Den 6. rapport til FNs klimapanel som kom tidligere i høst maler et dystert bilde av raskt økende globale temperaturer.
Fairtrade-arbeidstøy ønskes!
Uncategorized

Fairtrade-arbeidstøy ønskes!

Av 12/09/2021 0
Denne uken sendte Legenes klimaaksjon et brev til St. Olavs hospital med oppfordring om å bytte til Fairtrade-sertifisert bomull i arbeidsklæ
1 2 3 4 5 11

#klimaresept

Klimareseptene er våre oppsummeringer av forskningsbaserte råd og anbefalinger for hvordan man kan kombinere helsearbeid med innsats for et levelig klima.