Vi er helsearbeidere og studenter som jobber for å begrense helseskade av global oppvarming og ødeleggelse av natur. Bli med på laget for bedret folkehelse gjennom en mer bærekraftig og rettferdig klode!

Styremedlem Ragnhild Vereide og styremedlem og tidligere leder Knut Mork Skagen under 1.mai markering i Trondheim
Hva gjør vi?


«Arbeid mot global oppvarming er arbeid for solidaritet, likhet, menneskerettigheter og fred»
– Ellen Rygh (medlem i formidlingsgruppen) i Dagsavisen

«Forbrenning av fossilt brensel medfører temperaturstigning, eskalere sosial ulikskap, tar helse og liv og er brot på menneskerettane. Tida er overmoden for at legestanden tar dette innover seg»
– Sara Soraya Eriksen (styreleder) i Tidsskriftet

«Det er behov for at leger tar klar stilling i kampen mot klimaendringer»
– Gunnar Kvåle, Lars T Fadnes og John Gunnar Mæland (medlemmer) og Knut Mork Skagen (initiativtaker og styremedlem) i Morgenbladet

«For å betre og beskytte helsa til menneske i heile verda hastar det å handle!»
– Ragnhild Vereide (styremedlem) i Tidsskriftet

Aktuelt i foreningen

Ønsker du å bidra til mindre utslipp av anestesigasser?
Ønsker du å bidra til mindre utslipp av anestesigasser?
Helsesektoren står for cirka fem prosent av de totale, globale klimagassutslippene og anestesigasser utgjør en stor del av disse utslippene, bå
Lokalt “reisebrev” fra klimafestival 
Lokalt “reisebrev” fra klimafestival 
Klimafestivalen Varmere Våtere Villere ble arrangert for tredje gang nå i mars. Bergensfestivalen har som mål å gjøre klimadebatten mer tilgjengelig
Legenes klimaaksjon i medier
Legenes klimaaksjon i medier
Legenes klimaaksjon har siden nyttårsskiftet formidlet i Dagens Medisin og i Bergens Tidende. «Norsk helsevesen er en klimaversting», skriver medlem
1 2 3 4 5 22