Klimatiltak for allmennleger

Har du fått med deg Klimaplakaten for allmennleger?

Originalforfatterne av Klimaplakaten er medisinstudentene Fredrik G. Grimstad, Iben Carnhed og Solveig E. Berg, som i skrivende stund går på medisinstudiet ved UiO. I januar 2023 tok de det valgfrie kurset «Klimaendringer og helse – din innsats teller». Den videre prosessen beskriver de slik:

«I løpet av dette to-ukers faget hadde vi mange spennende forelesninger med noen av Norges og verdens fremste forskere på klimaendringer. Det ble fort tydelig at sammenhengen mellom helse og klimaendringer var mye større enn vi hadde forventet. Det store engasjementet til foreleserne smittet absolutt over på oss i salen!

Vi som gruppe ble etter hvert oppmerksomme på at fastleger og fastlegekontor både var lite kartlagt med tanke på utslipp, men også lite involvert i klimatiltak. Dette inspirerte arbeidet vi gjorde i løpet av de to ukene; nemlig å lage en brosjyre som både presenterte klimakrisen for helsearbeidere og kom med forslag til enkle tiltak man kan gjøre for å kutte klimautslipp.

Vi fant inspirasjon i andre land sine tiltak, blant annet Danmark og Storbritannia, som har gjort mer forskning innenfor temaet «allmennleger og klimatiltak». Fokuset lå også på å lage så enkle og konkrete tiltak som mulig, da fastlegejobben allerede er en såpass travel jobb og diffuse råd om å «kutte utslipp» ikke er så lett å forholde seg til i hverdagen. Rådet som kanskje overrasket oss mest, var rådet om inhalatormedisiner, da det viste seg at det var svært mye utslipp å kutte kun på dette! Utgangspunktet vårt var altså en brosjyre, som vi nå har kokt ned til en plakat som oppsummerer tiltakene. Håper den kan være til nytte!»

Plakaten ble plukket opp av formidlingsgruppen til Legenes klimaaksjon høsten 2023 i forbindelse med et ønske om å lage en «flyer» til fastlegekontorene om mulige klimatiltak i egen praksis. Plakaten har blitt videreutviklet av klimaaksjonen og delt med alle landets fastleger i nyhetsbrevet til Norsk forening for allmennmedisin, desember 2023. Den inngår nå også i undervisningen til prosjekt «Bærekraft på legekontoret». En engelsk versjon er etterspurt av strategisjefen til Health service executive i Irland, og er under utarbeiding. Vi håper, som studentene, at den vil være til nytte!