Leger krever klimahandling nå!

Budskapet fra FNs klimapanel er entydig: uten gjennomgripende endringer i våre samfunn vil global oppvarming kunne utgjøre en eksistensiell trussel for dagens barn og unge og framtidige generasjoner.

Juni 2020 ble Legenes klimaaksjon opprettet som et partipolitisk uavhengig nettverk av helsepersonell og studenter som vil hindre massiv helseskade fra menneskeskapt global oppvarming og ødeleggelse av natur. Vi arbeider blant annet med å spre kunnskap om sammenhengene mellom klima og helse, redusere helsevesenets klimautslipp, og fjerne helseprofesjonenes investeringer fra fossile industrier.

Aktuelt

Årsmøte 2022
Uncategorized

Årsmøte 2022

Av 13/08/2022 0
Årsmøtet for 2022 holdes den 27. august, kl 11.00 – 12.30. Det vil i år være mulig å delta både fysisk og digitalt.
Ikke alle hører etter: foredrag og paneldiskusjon
Uncategorized

Ikke alle hører etter: foredrag og paneldiskusjon

Av 04/08/2022 0
Legenes klimaaksjon inviterer til tverrfaglig diskusjon om hvordan å omsette kunnskap til handling i møte med klima- og naturkrisene. Arrangementet
Drømmen om en fossilfri SOP
Uncategorized

Drømmen om en fossilfri SOP

Av 22/04/2022 0
Den 22. april er Jordens dag, og temaet for 2022 er «Invester i planeten,» med fokus på bærekraftig investeringer
1 2 3 4 5 6 14

Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty

Verdens helseorganisasjon (WHO), Verdens legeforening (WMA) og Verdensføderasjonen for folkehelseforeninger (WFPHA) har alle en ting til felles med Legenes klimaaksjon. Vi støtter kampanjen for en Ikke-spredningsavtale for fossilt brennstoff.