Leger krever klimahandling nå!

Budskapet fra FNs klimapanel er entydig: uten gjennomgripende endringer i våre samfunn vil global oppvarming kunne utgjøre en eksistensiell trussel for dagens barn og unge og framtidige generasjoner.


Juni 2020 ble Legenes klimaaksjon opprettet som et partipolitisk uavhengig nettverk av helsepersonell og studenter som vil hindre massiv helseskade fra menneskeskapt global oppvarming og ødeleggelse av natur.

Vi arbeider blant annet med å spre kunnskap om sammenhengene mellom klima og helse, redusere helsevesenets klimautslipp, og fjerne helseprofesjonenes investeringer fra fossile industrier.

Kvinnehelse må løftes fram i klimakampen
Uncategorized

Kvinnehelse må løftes fram i klimakampen

Av 08/03/2021 0
Kvinners rettigheter, tilgang til utdanning, og tilgang til helsehjelp går hånd i hånd med arbeidet mot global
Webinar 19/1/21: The Pandemic Planet
Uncategorized

Webinar 19/1/21: The Pandemic Planet

Av 16/01/2021 0
Who: The Norwegian Medical Students’ Association in collaboration with Legenes klimaaksjonWhen: Tuesday 19/1/21 6 pm – 7 pm CETRegistration link: Via Zoom – https://legeforeningen.
Klimameldingen – grønt lys for rødt kjøtt
Uncategorized

Klimameldingen – grønt lys for rødt kjøtt

Av 16/01/2021 0
Det er gledelig at regjeringen nå legger fram en sammenhengende plan for hvordan klimagassutslipp skal reduseres fram mot 2030. Den beste
1 4 5 6 7 8 9

#klimaresept

Klimareseptene er våre oppsummeringer av forskningsbaserte råd og anbefalinger for hvordan man kan kombinere helsearbeid med innsats for et levelig klima.