Hvem er vi?

Legenes klimaaksjon er et partipolitisk uavhengig nettverk av helsepersonell og helsefagstudenter som vil hindre massiv helseskade fra menneskeskapt global oppvarming og ødeleggelse av natur. Budskapet fra FNs klimapanel er entydig: uten gjennomgripende endringer i våre samfunn vil global oppvarming kunne utgjøre en eksistensiell trussel for dagens barn og unge og framtidige generasjoner. 

Vi understreker at Norge har et stort ansvar, og de største mulighetene til å handle. Norge er et rikt land ansvarlig for store globale klimagassutslipp. Mennesker i land som har bidratt lite til klimagassutslipp er blant dem som rammes hardest av klimakrisen, både lokalt og som klimaflyktninger. Ingen vil forbli uberørt, men de svakeste og fattigste rammes mest. Arbeid mot global oppvarming er derfor også arbeid for solidaritet, likhet, menneskerettigheter og fred.

Foreningen har som formål er å:

  • bidra til å spre opplysning om helsekonsekvensene av menneskeskapt global oppvarming og naturødeleggelse til beslutningstakere, helsepersonell og befolkningen.
  • kreve at politikere og andre ledere erkjenner et ansvar og handler raskt for å redusere Norges bidrag til klimaendringer, og for å styrke Norges bidrag til internasjonalt samarbeid.
  • mobilisere helsepersonell til å bidra i innsatsen mot klimaendringer og naturødeleggelse.
  • samarbeide med andre grupper og organisasjoner som arbeider for å redusere klimagassutslipp og naturødeleggelse.
  • aksjonere lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å styrke klimatiltak og beskytte folkehelsen.

Styret for 2021-22 består av Wenche Arntzen, Jonill Margrethe Fjellheim Knapp, Trond Heir, Ernst Kristian Rødland, Knut Mork Skagen (leder) og Elisabeth Tran (nestleder). Lasse Pihlstrøm og Ragnhild Vereide er varamedlemmer.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med oss på , eller ved å fylle ut kontaktskjemaet.