Styret 2023-2024

Sara Soraya Eriksen
Styreleder
LIS1 Oslo Universitetssykehus/Narvik kommune
Kontaktinfo:

Sara var med i det første styret til Legenes klimaaksjon i 2020 og ledet studentgruppen samme år. Etter endt medisinstudium har hun nå tredd inn i styret som styreleder. Sara drømmer om en mer rettferdig verden og er særlig opptatt av å formidle de solidariske utfordringene ved klima- og naturkrisen.

«Klimakrisa er ei solidaritetskrise! Det stadig aukande kunnskapsgrunnlaget om korleis global oppvarming og øydelegging av natur rammar allereie sårbare menneske hardast motivere meg ekstra til å vere aktiv i LKA. Her møter eg dyktige og inspirerande kollegaer som gir meg trua på at det er mogleg å oppnå ein meir rettferdig verden.»

Ragnhild Vereide
Styremedlem og leder for Studentgruppen
Medisinstudent

Ragnhild har vært aktiv i studentgruppen siden oppstart i 2020, og ble valgt inn i styret i 2022. I dag leder hun studentgruppen sammen med en annen student. Ragnhild er særlig opptatt av å implementere kunnskap om bærekraft, natur og klimaendringer i helseutdanningene, og en rettferdig, grønn omstilling.

«Vi veit at klimaendringar og naturøydelegging rammer skeivt, og som helsepersonell har vi eit særleg ansvar for å stå opp for sårbare grupper nasjonalt og globalt. Vi som vert utdanna i dag vil vere i frontlinja når klima- og miljøutfordringer for alvor rammar, derfor må vi utdanne helsepersonell og akademikarar som er budde på å møte dei utfordringane vi vil stå i framtida.»

Matilla Færevåg Berger
Styremedlem og leder for Formidlingsgruppen
Legevaktslege

Matilla var aktiv i LKAs studentgruppe i 2020 og 2021. I 2023 ble hun med i styret til LKA og leder for formidlingsgruppen. Matilla er spesielt opptatt av hvordan man som helsepersonell kan gjøre grønne valg i arbeidshverdagen, og ønsker seg en verden hvor hensynet til klima og natur er med i alle vurderinger både hos klinikere og hos ledere som utvikler helsetjenestene.

«Jeg er med i LKA fordi det å engasjere seg i en så viktig sak gir mer mening til hverdagen og jobben som lege! Som helsepersonell mener jeg vi har et særlig ansvar for å formidle hvordan helsesektoren bidrar til klimaendringene, og hvordan klimatiltak også er gode folkehelsetiltak.»

Knut Mork Skagen
Styremedlem
Overlege, Barne- og ungdomspsykiatri

Knut var med på å grunnlegge Legenes klimaaksjon sammen med en gruppe kollegaer i 2019, og var styreleder i foreningens første tre år. Han vil motivere helsepersonell til å komme sammen og løfte stemmen i viktige samfunnsspørsmål som angår liv og helse.

«Det var mine barn som inspirerte meg til å starte LKA. De ble tidlig miljøengasjerte og jeg var nødt til å vise dem at dei ikke sto alene i kampen. Klimasaken handler ikke bare om å ta vare på oss selv, det handler om å kjempe for livsutfoldelsen til flere kommende generasjoner.»

Maren Baarlid
Styremedlem
LIS2 kirurgi

Maren har vært styremedlem i Legenes klimaaksjon siden 2022, og var før dette aktiv i formidlingsgruppen. Hun er interessert i hvordan klimaendringene påvirker sosiale og økonomiske ulikheter innen helse.

«Jeg ønsket å bli med i LKA fordi jeg kjenner på et stort ansvar for å opparbeide meg og dele kunnskap om helseeffektene av klimaendringer.»

Ruth Lindstad Eig
Styremedlem
LIS3 samfunnsmedisin

Ruth har vært engasjert i miljø og klimasaken helt siden tenårene, var i studietiden aktiv i Norsk medisinstudentforeningens aksjon «Klima=helse», og ble medlem av Legenes klimaaksjon i 2021. Ruth er opptatt av klima og naturkrisens konsekvenser for folkehelsen og dens rolle i å øke sosial ulikhet. På den andre siden brenner Ruth også for å fremme de positive vinn-vinn effektene av klimagasskutt kan ha for folkehelsen – her har vi alt å vinne!

«Jeg er aktiv i Legenes klimaaksjon fordi klima- og naturkrisen er altfor alvorlig og viktig til å sitte stille i sofaen og se på. Her trenger vi alle menn, kvinner og barn til pumpene!»

Trond Heir
Styremedlem
Overlege/Professor

Trond har vært med i styret til LKA siden høsten 2021. Han mener det ligger i legerollen å drive folkeopplysning og vise vei i saker som har avgjørende betydning for liv og helse. Med klima og miljø som fremtidens største helseutfordringer er det umulig å ikke skulle engasjere seg.

«Jeg er glad for å kunne være med i LKA og det engasjementet de har for helse, klima og natur, en treenighet som er tett sammenvevdt i hverandre. De valg vi gjør i dag kommer til å bli helt avgjørende for kommende generasjoner. Hvorfor skal helse, klima og natur måtte tape for økonomisk lønnsomhet og høyere forbruk? Hvordan kommer våre etterkommere til å dømme oss?»

Lasse Pihlstrøm
Varastyremedlem
Seniorforsker og Overlege i Nevrologi

Lasse er opptatt av sammenhengen mellom helse, natur, klima og var for over 10 år siden medlem av Legeforeningens utvalg for helse og global oppvarming. Han var med å stifte Legenes klimaaksjon og har deltatt i styrearbeid siden oppstarten.

«Klima- og naturkrisen er vår tids viktigste politiske sak, fordi den handler om selve livsgrunnlaget – både for oss som lever i dag, våre medskapninger og kommende generasjoner. Det vil være krevende å oppnå bred demokratisk oppslutning om nødvendige samfunnsendringer, men jeg tror leger og helsepersonell kan spille en viktig rolle ved å skape forståelse for de alvorlige helsekonsekvensene av klimaendringer og naturtap.»