Samarbeidspartnere

Vi er stolt partner i ICAN Norge og støtter med det deres mål om et forbud mot atomvåpen og at Norge skal ratifisere FNs atomvåpenforbud. Ønsker du å lese mer om ICAN Norge? Besøk deres nettside her.

Vi er stolt medlem av Broen til framtiden: Alliansen mellom fagbevegelsen, miljøbevegelsen, kirken, forskere og alle som vil bygge en klimaløsning nedenfra og en rettferdig omstilling. Ønsker du å lese mer om Broen til framtiden? Besøk alliansen sin nettside her.

Legenes klimaaksjon støtter initiativet The Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty (FFNPT), en avtale som tar til orde for stans i nye lisenser til produksjon av olje, kull og gass. Med dette stiller vi oss i rekken av 350 helseorganisasjoner inkludert Verdens Helseorganisasjon som anerkjenner den skadelige effekten fossilt brensel har for helse. Les mer om FFNPT her.

Vi er stolt medlem av det norske initiativet Koalisjonen som tar til orde for støtte til The Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty. Koalisjonen består av norske organisasjoner som jobber for en tydelig global avtale for utfasing av fossile brensler. Les mer om Koalisjonen her.