Personvernerklæring

Innledning

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som person, som for eksempel navn og kontaktinformasjon. Behandlingsansvarlig for opplysninger innhentet via denne nettsiden er styreleder i Legenes klimaaksjon.

Når samler vi inn personopplysninger?

Vi samler inn opplysninger om deg når du registrerer deg som medlem. Vi kan også samle personopplsyninger når du kontakter oss via epost eller sosiale medier. Vi samler ikke inn personopplysninger fra tredjeparter.

Hva bruker vi personopplysninger til?

Vi innhenter og lagrer ikke flere opplysninger enn det som er nødvendige for å oppfylle formålet med behandlingen. Når du registrerer deg som medlem, lagrer vi navn, mobiltelefon, postadresse, epostadresse, og status som enten helsepersonell eller student.

Når man melder seg inn i Legenes klimaaksjon gir man samtykke til at vi bruker personopplysningene til registrering og kategorisering av medlemskap, påminnelser knyttet til medlemskap, utsendelse av nyhetsbrev, kontakt om lokale og nasjonale nyheter og arrangementer, og annen type kommunikasjon som for eksempel å svare på spørsmål knyttet til medlemskap.

Hvor lenge lagres opplysningene?

Opplysninger lagres så lenge det er nødvendig for respektive formål. Du kan når som helst ta kontakt for å inndra ditt medlemskap, og opplysningene vil da bli fjernet.

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i alle opplysninger vi behandler om deg. Du kan be oss rette og/eller supplere opplysninger som er mangelfulle er misvisende. Du kan også be oss om å slette opplysninger om deg selv. Alle forespørsler om dette kan rettes til .

Du kan klage til Datatilsynet på behandling som er i strid med gjeldende forskrifter og regler.