Hver måned/halvannen måned møtes vi på zoom for å diskutere spørsmål som omhandler de store spørsmålene i livet – gjerne rettet mot klima og miljø. Diskusjonene og refleksjonene tar inspirasjon fra en utvalgt bok fra gang til gang. Medlemmene i lesesirkelen er i alle aldre fra studenter til pensjonister, busett fra helt sør til helt nord, her er alle velkomne! Til nå har vi lest «Begynnelser» av Carl Frode Tiller, og «Etikk i klimakrisens tid» av Arne Johan Vetlesen og Jan-Olav Henriksen. Neste lesesirkel blir 9.april klokken 20.00 og boken som kommer til å danne grunnlaget for diskusjonen da er den kritikerroste «Blå» av Maja Lunde.

Er du interessert i å bli med i et inspirerende og veldig lav-terskel forum hvor du møter likesinnede? Send mail til for spørsmål eller tilsendelse av møtelink.

Håper vi sees!