Foreningen er i gang

Ved smittefritt og digitalt stiftelsesmøte ble Legenes klimaaksjon den 4. juni etablert som egen forening. Foreningen er åpen for alle helsepersonell og helsefagstudenter som vil bidra i kampen mot global oppvarming og naturødeleggelse.

Norske leger og helsearbeidere har gitt uttrykk for sitt engasjement for klima i flere fora, men har fram til nå manglet en samlet stemme. Medisinstudentene lyktes med informasjonskampanjen Klima=Helse i 2009, som i etterkant har fortsatt som en studentforening ved Universitetet i Bergen. Nettverk for klima og helse, som ble opprettet i 2011 av Gunnar Kvåle og Lars Thore Fadnes, publiserte i en periode eget tidsskrift og arrangerte flere møter, men har vært inaktiv siden 2015. Den norske legeforening etablerte i 2009 et rådgivende utvalg for global oppvarming og helse, som ble lagt ned i 2016. Heldigvis har Tidsskrift for den norske legeforening tatt et ansvar for å gi global oppvarming betydelig oppmerksomhet, både på lederplass og i flere artikler.

Da underskriftskampanjen Leger krever klimahandling nå! ble lansert høsten 2019, fikk man bekreftet at global oppvarming likevel engasjerer et stort antall norske leger og medisinstudenter. Over 1100 signerte oppropet innen fristen. Vi som tok initiativ til oppropet mener tiden nå er moden for å gjøre helsefaglige stemmer mer framtreden i klimadebatten, gjennom opprettelsen av en medlemsforening. Det vil i så fall ikke være for tidlig.

Foreningens vedtekter legger vekt på en åpen holdning. Vi skal være målrettet, men ikke ekskluderende. Alle helsepersonell og -studenter kan melde seg inn. Global oppvarming skal utgjøre hovedfokuset i foreningens arbeid, men med anerkjennelse av at denne ikke foregår i et vakuum. Akkurat nå kjenner hele samfunnet sterkt på konsekvensene av å ignorere de mange forbindelser mellom menneskelig helse og naturmangfold. Det er ikke forberedt en handlingsplan i forkant av stiftelsesmøtet; dette blir en av det nye styrets viktigste arbeidsoppgaver. Formålserklæringen legger likevel noen føringer: vi ønsker å bidra til opplysningsarbeid, kreve handling, mobilisere helsepersonell, og samarbeide med andre organisasjoner. Etter en vår der helt andre kriser har sittet fremst i bevisstheten til de fleste, blir det nå vesentlig å ta tak i dette arbeidet med full kraft. Vi gleder oss til fortsettelsen!