Årsmøte og fagmøte gjennomført med suksess!

Det var duket for årsmøte og påfølgende fagmøte med tittelen «Klima, helse og valg» lørdag 26. august i Klimahuset, Oslo.

På årsmøtet ble styret for det kommende året valgt med følgende resultat: Sara Soraya Eriksen (LIS1, Oslo), Maren Baarlid (generell kirurgi, Viken), Matilla Færevåg Berger (legevakt, Bergen), Ruth Lindstad Eig (samfunnsmedisin, Asker), Trond Heir (psykiatri, Karasjok/Oslo), Knut Mork Skagen (Barne- og ungdomspsykiatri, Trondheim), Ragnhild Vereide (student, Trondheim).

Årsmøtet takket Knut Mork Skagen for fantastisk og stødig ledelse av organisasjonen de siste årene. Han har vært en primus motor for organisasjonen med sitt engasjement og sin kunnskap. Selv om han etter eget ønske trer til side som leder, er det med stor glede at vi fortsatt vil finne han som styremedlem i organisasjonen.

Det ble av fremmøtte både fysisk og digitalt presentert flere gode innspill som styret skal ta med seg videre i sitt arbeid. Gjennomføring av aksjoner og Legenes Klimaaksjon sin synlighet og rekruttering er noen temaer som ble tatt opp. Fullstendig referat vil bli publisert på nettsiden når det er ferdigstilt.

På fagmøtet som etterfulgte kunne de rundt 30 oppmøtte, i tillegg til de følgende hjemme digitalt, lytte til en spennende innledning av tidligere styremedlem i LKA og overlege ved FHI, Ernst Kristian Rødland. Videre ble det avholdt en paneldebatt med de fire Oslo-politikerne Gøril Havro (Venstre), Anne Lindboe (Høyre), Andreas Halse (Arbeiderpartiet) og Ola Wolff Elvevold (Sosialistisk Venstreparti) under stødig ordstyring av Besteforeldrenes Klimaaksjon sin generalsekretær Andrew Kroglund. Besteforeldrenes Klimaaksjon har publisert et flott referat fra fagmøtet på sin nettside som kan leses her.

Se video-opptak fra fagmøtet under:

Vi takker alle oppmøtte for et vellykket årsmøte og fagmøte!