Helseprogram for en naturpostiv helsesektor

Tap av natur og naturmangfold utgjør en trussel for menneskers helse. Legenes klimaaksjon oppfordret på verdens miljødag 2024 på bakgrunn av dette Healthcare Without Harm og Verdens helseorganisasjon, sammen med helseministre fra FNs naturavtale sine tilsluttende land, til å innlede og etablere et Helseprogram for en naturpositiv helsesektor på det kommende naturtoppmøte til FN (COP16).

Hvorfor er tap av natur helseskadelig?

Naturen og naturmangfold er grunnleggende for menneskets helse. Det støtter matsikkerhet, bidrar til kontroll av infeksjonssykdommer, og er assosiert med bedre fysisk og psykisk helse, kortere sykehusopphold og raskare bedring etter sykdomsperioder. Intakte økosystem gir videre naturlige buffere mot ekstremvêr og naturkatastrofer. Enda mer ubehagelig er den stadig voksende trusselen fra antibiotikaresistens som ene og alene var assosiert med 5 millioner dødsfall  i 2019. Naturkrisen med tap av naturmangfold forverrer dette gjennom å forminske utvalget av planter som potensielt kan bidra til utviklingen av nye medisiner. WHO sin rapport “Nature, Biodiversity and Health, an Overview of Interconnections”, beskriver tydelig de negative helsekonsekvensene av tap av natur og naturmangfold. Disse negative konsekvensene kan oppsummeres til svikt i matsystemer, vannmangel, økende utbredelse av vektorbårne sykdommer, økende hyppighet av ekstreme hendelser, konflikt og fordrivelse av mennesker, og tap av helsefremmende muligheter.

Å bevare naturen er dermed ikke bare gunstig og en nødvendighet for kloden vår. Det er også en nødvendighet for å ivareta menneskene som lever på den.

Forslag til nøkkelinnhold i et COP16 Helseprogram for naturpositiv helsesektor

  1. Kartlegging og måling av hvordan helsesektoren påvirker tap av natur og naturmangfold, spesielt eiendomsforvaltning og leverandørkjeder, ved bruk av standardiserte metoder
  2. Vurdering av hvordan en naturpositiv utvikling av helsesektoren kan påvirke helse og leveransen av helsetjenester.
  3. Etablering av en nasjonal handlingsplan eller et veikart for en naturpositiv helsesektor som inkluderer eiendomsforvaltning og forsyningskjeder, og utnytte fordelene en naturpositiv helsesektor medfører til å forbedre menneskers helse, livskvalitet og tilknytning til naturen.
  4. Forpliktelse til løpende overvåking og rapportering av bidrag til en naturpositiv utvikling og fremming av et sunt lokalt og globalt naturmangfold.
  5. Setting av en måldato for når helsesektoren skal være naturpositivt.
  6. Forpliktelse til å bruke kartlegging og måling og det nasjonale veikartet for å legge til rette for finansiering av piloter og tiltak som støtter en naturpositiv utvikling av helsesektoren.


Initiativet vårt har mottatt solidarisk støtte fra søsterorganisasjoner i Sverige, Danmark, Island, Irland og Finland

Personlige støtteerklæringer

Human health is intrinsically linked to the natural world. The almost unimaginable harm we have done to the planet’s biodiversity is already harming our own health. If we don’t act now it will only get worse.

– Ola Løkken Nordrum (Operations Officer), Irish Doctors for the Environment, Ireland

I support this initiative 100%. The biodiversity crisis is inseparable from the climate crisis, and potentially disrupted ecosystems of greatest concern regarding human health. 

– Ernst Kristian Rødland (Senior Medical Officer), The Norwegian Institute for Public Health, Norway

The state of knowledge about the health sector’s biodiversity and nature footprint is presently at the same level as the sector’s climate footprint 15 years ago. The nature crisis is real and the health sector needs to play catch-up. Luckily we have a great infrastructure for sustainability management already in place to facilitate a more rapid development.

David V. Brasfield (Board Member and General Secretar), World Green Infrastructure Network, Norway

As health professionals we have an obligation to warn and act against health threats. Destruction of nature and loss of biodiversity is undeniable a health crisis, and the time to act against it is here and now!

Sara Soraya Eriksen (MD and Chair), The Norwegian Physicians’ Campaign Against Climate Change, Norway

Through my research, and that of others, the body of evidence shows theories of wellbeing, stress reduction, attention restoration, positive patient experience, are proven in practice where biodiversity is within view of the hospital bed. Hospital stay duration, need for pain medication, calls to nursing staff, are all reduced when a healthy landscape, a biodiverse environment, is accessible visually, or better yet, physically. Primary care appointments and Accident and Emergency attendance are lower in areas of increased biodiversity.

Gayle M. Souter-Brow (Dr Director), Greenstone Design UK, New Zealand

Les hele «Call to Action» her: