Klimaresepter for helsepersonell


Fra og med høsten 2020 lanserer vi en serie klimaresepter myntet på forskjellige målgrupper. Hver klimaresept oppsummerer forskningsbaserte råd og anbefalinger for hvordan man kan kombinere helsearbeid med innsats for et levelig klima. Første målgruppe ute er helsepersonell og helsefagstudenter. Les mer om hvorfor klimakrisen også er en helsekrise.


REDUSER KLIMAFOTAVTRYKK I EGEN PRAKSIS

  • Rp. Bruk færre medikamenter, og erstatt klimaskadelige medikamenter.
  • Rp. Bruk mindre medisinsk materiell. 
  • Rp. Bruk klimavennlig transport til deg og dine pasienter, og videokonsultasjoner der dette er mulig.

SAMARBEID MED PASIENTER OM KLIMA OG HELSE

  • Rp. Gjør informasjon om klimaendringer og helse synlig i ventearealer
  • Rp. Snakk aktivt med pasienter om forbindelsene mellom klima og helse
  • Sett pasienter i gang med helsebringende klima- og miljøtiltak, og tilby oppfølging

SKAP ENDRING PÅ ARBEIDSPLASSEN

ENGASJER DEG LOKALT OG NASJONALT