Tre grunner til å melde deg inn i Legenes klimaaksjon

1

Klimakrisen er både vår største trussel mot global helse og vår største mulighet.

Trusselen er hetebølger, stormer, skogbranner, tørke, oversvømmelser, urent drikkevann, astma og allergiplager, mer insektbårne sykdommer som Zika-virus – samt politisk ustabilitet, konflikter om naturressurser og massemigrasjon – der barn, nyfødte og andre sårbare rammes hardest. Muligheten er den store helsegevinsten som ligger i overgangen til et mer klimavennlig og rettferdig samfunn.

2

Helsepersonell har en sentral rolle i å beskytte helsen til de som lever nå og i framtiden.

Dette mener både Verdens helseorganisasjon (WHO) og fagfolk i ledende medisinske tidsskrifter. Helsepersonell kan fremme forståelse om at klimakrisen er et sentralt anliggende for folkehelse.Helsepersonell jobber kunnskapsbasert og tverrfaglig, og har tillitt i samfunnet. Helsepersonell kan bidra til å redusere utslipp og til.å forberede samfunnet på de endringene som kommer.

3

Sammen kan vi rette fokus på de helsemessige konsekvensene av klimakrisen, og på hva helsearbeidere kan gjøre.

Helsesektoren i Norge utgjør flere hundre tusen personer. Ved å samle flest mulig om et felles budskap kan vi vise hvor viktig klimaet er for å hindre en global helsekrise.