Tre grunner til å melde deg inn i Legenes klimaaksjon.

1

Klimakrisen er både vår tids største trussel mot global helse og vår største mulighet

Trusselen er hetebølger, stormer, skogbranner, tørke, oversvømmelser, urent drikkevann, astma og allergiplager, mer insektbårne sykdommer som Zika-virus – samt politisk ustabilitet, konflikter om naturressurser og massemigrasjon – der barn, nyfødte og andre sårbare rammes hardest. Muligheten er den store helsegevinsten som ligger i overgangen til et mer klimavennlig og rettferdig samfunn.

2

Helsepersonell har en sentral rolle i å beskytte helsen til de som lever nå og i framtiden.

Dette mener både Verdens helseorganisasjon (WHO) og fagfolk i ledende medisinske tidsskrifter. Helsepersonell kan fremme forståelse om at klimakrisen er et sentralt anliggende for folkehelse. Helsepersonell jobber kunnskapsbasert og tverrfaglig, og har tillitt i samfunnet. Helsepersonell kan bidra til å redusere utslipp og til.å forberede samfunnet på de endringene som kommer.

3

Sammen kan vi rette fokus på de helsemessige konsekvensene av klimakrisen, og på hva helsearbeidere kan gjøre.

Helsesektoren i Norge utgjør flere hundre tusen personer. Ved å samle flest mulig om et felles budskap kan vi vise hvor viktig klimaet er for å hindre en global helsekrise.