Bli med i helsepersonells arbeid mot global oppvarming!

Din innsats som privatperson og profesjonsutøver gjør en forskjell. Som medlem hjelper du oss med å formidle de helsemessige konsekvenser av klimakrisen, og med å vise fram helsearbeideres engasjement for en friskere befolkning og planet. Ikke overbevist? Les våre tre grunner til å melde deg inn i Legenes klimaaksjon.

Medlemskap er åpent for alle helsepersonell og studenter i helsefag. Medlemskontingenten er kr 50 i året for studenter og kr 200 i året for helsepersonell. Etter at du registrerer deg her vil du få informasjon om betaling. Innmeldingen er ikke bindende, og medlemskapet trer først i kraft når du har betalt.