Ikke-spredningsavtalen for fossilt brennstoff (FFNPT) er et initiativ for en global avtale som regulerer leting, utvinning og produksjon av fossile energikilder. FFNPT bygger på tre søyler:

Ikke-spredning

Stans i leteaktivitet og utvikling av nye fossile felt.

Utfasing

Utfasing av eksisterende produksjon i et tempo og omfang som er i tråd med Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming til 1,5 ˙C, og med nødvendig bistand fra høyinntektsland til lav- og mellominntektsland.

Rettferdig omstilling

Omstilling til et fossilfritt samfunn på et vis som tar hensyn til og viser solidaritet med urbefolkning og med lokalsamfunn som i dag er avhengig av fossile brennstoffer, enten som inntekts- eller energikilde.

Helsepersonell støtter en avtale

Verdens helseorganisasjon (WHO), Verdens legeforeningen (WMA) og Verdensføderasjonen for folkehelseforeninger (WFPHA) ga i september 2022 formelt støtte til initiativet sammen med nesten 200 helseorganisasjoner.

Hvorfor? Fordi fossilt brennstoff er helsefarlig. Menneskeskapte klimaendringer er ved siden atomvåpen vår tids store folkehelsetrussel, og ca. 70% av klimagassutslipp stammer fra forbrenning av fossile energikilder.

Samtidig kan nesten 20% av alle dødsfall på verdensbasis spores til luftforurensning fra kull, olje og diesel.