Leger krever klimahandling nå!

Budskapet fra FNs klimapanel er entydig: uten gjennomgripende endringer i våre samfunn vil global oppvarming kunne utgjøre en eksistensiell trussel for dagens barn og unge og framtidige generasjoner.

Juni 2020 ble Legenes klimaaksjon opprettet som et partipolitisk uavhengig nettverk av helsepersonell og studenter som vil hindre massiv helseskade fra menneskeskapt global oppvarming og ødeleggelse av natur. Vi arbeider blant annet med å spre kunnskap om sammenhengene mellom klima og helse, redusere helsevesenets klimautslipp, og fjerne helseprofesjonenes investeringer fra fossile industrier.

Aktuelt

Vellykket årsmøte og seminar (med opptak)
Uncategorized

Vellykket årsmøte og seminar (med opptak)

Av 24/09/2022 0
Det var et vellykket årsmøte og seminar som fant sted den 27. august. På årsmøtet ble det valgt nytt
Åpent medlemsmøte høst 2022
Uncategorized

Åpent medlemsmøte høst 2022

Av 24/09/2022 0
Legenes klimaaksjon inviterer til et kombinert åpent medlemsmøte og formidlingsgruppemøte den 12. oktober, kl. 19.00-20.30. Møtet vil væ
Helseorganisasjoner etterlyser ikke-sprednings avtale for fossilt brensel
Uncategorized

Helseorganisasjoner etterlyser ikke-sprednings avtale for fossilt brensel

Av 20/09/2022 0
Verdens helseorganisasjon (WHO), Verdens legeforening (WMA) og Verdens føderasjon av folkehelseforeninger (WFPHA) har sammen med over 192 helseorganisasjoner signert et
1 2 3 4 13

Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty

Verdens helseorganisasjon (WHO), Verdens legeforening (WMA) og Verdensføderasjonen for folkehelseforeninger (WFPHA) har alle en ting til felles med Legenes klimaaksjon. Vi støtter kampanjen for en Ikke-spredningsavtale for fossilt brennstoff.