Vi er helsearbeidere og studenter som jobber for å begrense helseskade av global oppvarming og ødeleggelse av natur. Bli med på laget for bedret folkehelse gjennom en mer bærekraftig og rettferdig klode!

Styremedlem Ragnhild Vereide og styremedlem og tidligere leder Knut Mork Skagen under 1.mai markering i Trondheim
Hva gjør vi?


«Arbeid mot global oppvarming er arbeid for solidaritet, likhet, menneskerettigheter og fred»
– Ellen Rygh (medlem i formidlingsgruppen) i Dagsavisen

«Forbrenning av fossilt brensel medfører temperaturstigning, eskalere sosial ulikskap, tar helse og liv og er brot på menneskerettane. Tida er overmoden for at legestanden tar dette innover seg»
– Sara Soraya Eriksen (styreleder) i Tidsskriftet

«Det er behov for at leger tar klar stilling i kampen mot klimaendringer»
– Gunnar Kvåle, Lars T Fadnes og John Gunnar Mæland (medlemmer) og Knut Mork Skagen (initiativtaker og styremedlem) i Morgenbladet

«For å betre og beskytte helsa til menneske i heile verda hastar det å handle!»
– Ragnhild Vereide (styremedlem) i Tidsskriftet

Aktuelt i foreningen

Vi oppfordrer Legeforeningen
Vi oppfordrer Legeforeningen
I lys av den historiske seieren i menneskerettighetsdomstolen tidligere i vår, hvor 2400 eldre kvinner saksøkte staten Sveits for manglende klimahandling og
Internasjonal dag for biologisk mangfold
Internasjonal dag for biologisk mangfold
Den 22.mai var det FN sin Internasjonale dag for biologisk mangfold (1). Nedbygging av natur skjer i stor fart, og fokuset på å bevare natur
Innspill til partiprogram i forkant av Stortingsvalget 2025
Innspill til partiprogram i forkant av Stortingsvalget 2025
I politikken er det mye fokus på utvikling og organisering av helse- og omsorgssektoren. Samtidig er det mye snakk om klimaendringene og grø
1 2 3 4 22