admin

Webinar 19/1/21: The Pandemic Planet

Who: The Norwegian Medical Students’ Association in collaboration with Legenes klimaaksjonWhen: Tuesday 19/1/21 6 pm – 7 pm CETRegistration link: Via Zoom – https://legeforeningen.zoom.us/j/98227974605Facebook event page To take care of our planet has become the struggle of our century. Wildlife is threatened: the rainforest is shrinking; animal species are fighting against extinction; the humanity is …

Webinar 19/1/21: The Pandemic Planet Les mer »

Klimameldingen – grønt lys for rødt kjøtt

Det er gledelig at regjeringen nå legger fram en sammenhengende plan for hvordan klimagassutslipp skal reduseres fram mot 2030. Den beste nyheten i klimameldingen er uten tvil økningen i CO2-avgift, som får betydelige og sektorovergripende effekt på nasjonale klimagassutslipp. Samtidig svikter klimameldingen på noen av områdene som betyr mest: utslippskuttene er for små, kjøttforbruket skal …

Klimameldingen – grønt lys for rødt kjøtt Les mer »

Legestudenter må lære mer om klimaendringer, naturødeleggelse og helse

Legenes klimaaksjon sender i dag et brev til landets medisinske og helsevitenskapelige fakulteter, der de bes om å ta et større ansvar for å undervise om klimaendringer, naturødeleggelse og helse. Oppfordringen har støtte fra Den norske legeforening, Norsk medisinstudentforening og Norsk samfunnsmedisinsk forening. Klimaendringer er den største helsetrusselen globalt i dette århundret. Framtidige leger trenger …

Legestudenter må lære mer om klimaendringer, naturødeleggelse og helse Les mer »

NHS legger fram plan om karbonnøytralitet innen 2040

Den 1. oktober annonserte britiske National Health Service (NHS) et mål om karbonnøytralitet for egen virksomhet innen 2040, og for sine forsyningskjeder innen 2045. NHS blir dermed det første nasjonaliserte helsevesen med uttalt mål om å nulle egne klimagassutslipp. Helsevesenet i Storbritannia står – i likhet med norsk helsevesen – for omtrent 4% av nasjonale …

NHS legger fram plan om karbonnøytralitet innen 2040 Les mer »

Vi støtter klimaaktivistene

I dag 25. september krever unge mennesker verden over rettferdighet i klimaarbeidet, under den digitale parolen #FightClimateInjustice. – Under pandemien har det globale samfunnet vist stor evne til omstilling. Hvis liv og helse skal stå i front i gjenoppbygging av samfunnsøkonomien, må tiltak som motvirker klimaendringer, naturødeleggelse og sosial ulikhet prioriteres høyest, sier Knut Mork Skagen, …

Vi støtter klimaaktivistene Les mer »

Bilde fra stiftelsesmøtet

Foreningen er i gang

Ved smittefritt og digitalt stiftelsesmøte ble Legenes klimaaksjon den 4. juni etablert som egen forening. Foreningen er åpen for alle helsepersonell og helsefagstudenter som vil bidra i kampen mot global oppvarming og naturødeleggelse. Norske leger og helsearbeidere har gitt uttrykk for sitt engasjement for klima i flere fora, men har fram til nå manglet en …

Foreningen er i gang Les mer »

#HealthyRecovery

#HealthyRecovery

Helse må prioriteres ved gjenoppbygging av samfunnet og økonomien etter COVID-19! Den samme helse som henger uløselig sammen med tilstanden til planeten vi bor på. I dag har over 350 helseorganisasjoner, som til sammen representerer ca 40 millioner helseprofesjonelle, sendt en felleserklæring til G20-lederne. Samtlige krever at gjenoppbyggingen etter COVID-19 fundamenteres i hensyn til helse, …

#HealthyRecovery Les mer »

Gro Nylander ved Equinors generalforsamling 2019

Aksjonærforslag ved Equinors generalforsamling

Den 14. mai i år holdt Equinor generalforsamling, og det var seks aksjonærforslag som omhandlet Equinors særlige klimaansvar. I tillegg til et forslag fra Bente Marie Bakke, nestleder i Besteforeldrenes klimaaksjon, kom det aksjonærforslag fra Gro Nylander på vegne av Legenes klimaaksjon. I konklusjonen skriver hun følgende: Som aksjonær og lege ber jeg på vegne …

Aksjonærforslag ved Equinors generalforsamling Les mer »

Høringssvar til Klimakur 2030

Interimstyret til Legenes klimaaksjon har levert høringssvar til Klimakur 2030. Vi har flere kommentarer som angår de spesifikke helsemessige faktorer som tas opp i Klimakur 2030, herunder luft- og lydforurensning, kostholdstiltak, fluorholdige klimagasser, og kommunes rolle. Vi mener i tillegg at følgende overordnete poeng er vesentlige: Helsegevinstene av utslippsreduksjon må i enda større grad inngå …

Høringssvar til Klimakur 2030 Les mer »

Legepensjoner ut av fossile investeringer

Danske Læger for Klimaet har sørget for at Lægernes Pension & Banks generalforsamling skal stemme over ytterligere avvikling av fossile investeringer førstkommende søndag. I Ugeskrift for Læger kan man lese mer om forslaget, inkludert et svar fra bestyrelsen i Lægernes Pension. Vi følger spent med på resultatet, og om vi kan trekke lærdom av det her …

Legepensjoner ut av fossile investeringer Les mer »