Vellykket årsmøte og seminar (med opptak)

Det var et vellykket årsmøte og seminar som fant sted den 27. august.

På årsmøtet ble det valgt nytt styre. Det ble også fremlagt mange gode innspill som styret skal bringe videre i høstens arbeid. Blant annet var det ønske om flere åpne medlemsmøter fremover. Referatet blir lagt ut på denne siden når det er ferdigstilt.

Årsmøtet var etterfulgt av fagseminaret med tittelen «Ikke alle hører etter», hvor Carlos Gonçalo das Neves holdt et engasjerende foredrag om én helse, utfordringene bak og løsningene knyttet til utfordringene. Den påfølgende tverrfaglige panelsamtalen handlet om hvordan omsette kunnskap til handling i møte med klima- og naturkrisene. Opptaket av hele seminaret kan du se under.

Ønsker du å bidra i Legenes klimaaksjon? Vi har en formidlingsgruppe og en studentgruppe for medlemmer som ønsker å være aktive. Formidlingsgruppen samler kunnskapsgrunnlag og jobber med tekster til formidling. Studentgruppen fokuserer på klima og helse på studiene, og ønsker at klimaengasjement skal være spennende og sosialt. Deltakelse i gruppene er lavterskel. Kontakt oss på eller via kontaktskjemaet på nettsiden om du er interessert!