Åpent medlemsmøte høst 2022

Legenes klimaaksjon inviterer til et kombinert åpent medlemsmøte og formidlingsgruppemøte den 12. oktober, kl. 19.00-20.30. Møtet vil være åpent for alle foreningens medlemmer som ønsker et innblikk i formidlingsgruppens arbeid, og dermed noe av foreningens arbeid. Første del av møtet vil bestå av en introduksjon til formidlingsgruppen. Deretter vil gruppen gå igang med høstens arbeid, og interesserte medlemmer er velkomne til å delta på dette. Påmelding er nødvendig for å få tilsendt møtelenke på Zoom.

Formidlingsgruppen er en lavterskel gruppe for medlemmer som ønsker å være aktive i foreningen. Gruppen samler kunnskapsgrunnlag og jobber med tekster til formidling. Blant annet har medlemmene bearbeidet FNs klimapanel sin sjette rapport, fremlagt en oversikt
over det norske helsevesenet sitt klimautslipp
, og skrevet et debattinnlegg om Legeforeningens medlemsfordeler. Gruppen etterstreber månedlige møter og fungerer i tillegg som et digitalt forum der medlemmer kan dele og diskutere relevante nyhetssaker. Aktivitetene er medlemsstyrt.