admin

Høring om helsevesenets klimautslipp

Den 20. april arrangerte Stortingtes helse- og omsorgskomite høring om representantforslaget om å utarbeide en klimaplan for helsevesenet. Styreleder Knut Mork Skagen og styremedlem Erlend Aasheim deltok på vegne av Legenes klimaaksjon, og det ble også holdt innlegg fra Den norske legeforeningen, Norsk sykepleierforbund og Grønt helsevesen. Legenes klimaaksjon støtter forslaget om å be regjeringen …

Høring om helsevesenets klimautslipp Les mer »

Løvebakken foran Stortinget

En klimaplan for helsevesenet

Den 10. mars lanserte flere stortingsrepresentanter fra SV et representantsforslag om å be regjeringen utarbeide en klimaplan og et klimabudsjett for helsevesenet. Legenes klimaaksjon har sammen med flere andre helseaktører bidratt med bakgrunnsinformasjon til forslaget, og det er gledelig å se at helsevesenets klimafotavtrykk nå blir tatt på alvor på Stortinget. Tar man hele verdikjeden …

En klimaplan for helsevesenet Les mer »

Divestment-kampanje fra Tyskland

Fossilfrie investeringer i Legeforeningen

I februar leverte medlemmer i Legenes klimaaksjon et saksforslag til Legeforeningens landsstyre 2021, om at foreningens investeringer bør trekkes ut av fossil industri. Å trekke investeringer ut av et markedsområde er en kjent og effektiv metode for å gjøre den aktiviteten det gjelder mindre sosialt akseptabel, og er tidligere brukt i arbeid mot tobakksindustri og …

Fossilfrie investeringer i Legeforeningen Les mer »

Klimasaken trenger helsehelter: derfor er det viktig!

Hvorfor skal helsepersonell bidra i klimakampen? Klimaendringene påvirker allerede helse. Hete, flom, storm og skogbranner har alle økt kraftig på 2000-tallet. Flere hundre millioner ble utsatt for hetebølger i 2018 sammenliknet med årtusenskiftet. Eksponeringer for skogbrann har økt i 77 % av verdens land, og nedbørsrelaterte naturkatastrofer har økt i de fleste verdensdeler. Helsepersonell nyter stor …

Klimasaken trenger helsehelter: derfor er det viktig! Les mer »

Webinar 19/1/21: The Pandemic Planet

Who: The Norwegian Medical Students’ Association in collaboration with Legenes klimaaksjonWhen: Tuesday 19/1/21 6 pm – 7 pm CETRegistration link: Via Zoom – https://legeforeningen.zoom.us/j/98227974605Facebook event page To take care of our planet has become the struggle of our century. Wildlife is threatened: the rainforest is shrinking; animal species are fighting against extinction; the humanity is …

Webinar 19/1/21: The Pandemic Planet Les mer »

Klimameldingen – grønt lys for rødt kjøtt

Det er gledelig at regjeringen nå legger fram en sammenhengende plan for hvordan klimagassutslipp skal reduseres fram mot 2030. Den beste nyheten i klimameldingen er uten tvil økningen i CO2-avgift, som får betydelige og sektorovergripende effekt på nasjonale klimagassutslipp. Samtidig svikter klimameldingen på noen av områdene som betyr mest: utslippskuttene er for små, kjøttforbruket skal …

Klimameldingen – grønt lys for rødt kjøtt Les mer »

Legestudenter må lære mer om klimaendringer, naturødeleggelse og helse

Legenes klimaaksjon sender i dag et brev til landets medisinske og helsevitenskapelige fakulteter, der de bes om å ta et større ansvar for å undervise om klimaendringer, naturødeleggelse og helse. Oppfordringen har støtte fra Den norske legeforening, Norsk medisinstudentforening og Norsk samfunnsmedisinsk forening. Klimaendringer er den største helsetrusselen globalt i dette århundret. Framtidige leger trenger …

Legestudenter må lære mer om klimaendringer, naturødeleggelse og helse Les mer »

NHS legger fram plan om karbonnøytralitet innen 2040

Den 1. oktober annonserte britiske National Health Service (NHS) et mål om karbonnøytralitet for egen virksomhet innen 2040, og for sine forsyningskjeder innen 2045. NHS blir dermed det første nasjonaliserte helsevesen med uttalt mål om å nulle egne klimagassutslipp. Helsevesenet i Storbritannia står – i likhet med norsk helsevesen – for omtrent 4% av nasjonale …

NHS legger fram plan om karbonnøytralitet innen 2040 Les mer »