Environmental Physiotherapy Agenda 2023

Høsten 2019 møttes førsteamanuensis i fysioterapi ved Universitetet i Tromsø Filip Maric sammen med flere kollegaer for å grunnlegge Environmental Physiotherapy Association. På kort tid har EPA fått i gang en rekke internasjonale initiativ i møtet mellom miljøspørsmål om fysioterapi.

Et av disse er Environmental Physiotherapy Agenda 2023, en global innsats med mål om at fysioterapistudenter over hele verden skal sikres undervisning i sammenhengene mellom miljø, menneskelig helse, og fysioterapi. Nettsidene til initiativet inneholder et rikholdig arkiv over referanser, undervisningsmateriell, pensumsforslag, og relevant kunnskap fra urbefolkningsgrupper og fra andre fagområder.

Styret i Legenes klimaaksjon vedtok i februar å bli en støtteorganisasjon for EPA 2023. Vi ser fram til flere muligheter for samarbeid med ildsjelene i EPA!