Helseorganisasjoner etterlyser ikke-sprednings avtale for fossilt brensel

Verdens helseorganisasjon (WHO), Verdens legeforening (WMA) og Verdens føderasjon av folkehelseforeninger (WFPHA) har sammen med over 192 helseorganisasjoner signert et brev som krever at regjeringer arbeider for en folkerettslig bindende avtale for en planlagt utfasing av fossil industri.

«Den moderne avhengigheten av fossilt brensel er ikke bare miljøhærverk. Fra et helseperspektiv er det å ødelegge for seg selv,» uttalte Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektør for Verdens helseorganisasjon, i forbindelse med brevet.

Den foreslåtte Ikke-spredningsavtalen for fossilt brensel (Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty) tar sikte på å bli en evidensbasert internasjonal avtale for å regulere helsefarlige substanser: kull, olje og gass. Den kan sammenliknes med Rammekonvensjonen om tobakkskontroll, som ble vedtatt av Verdens helseforsamling i 2003 og tråde i kraft i 2005.

Brevet har i Norge fått tilslutning fra Legenes klimaaksjon. «Norge var første land til å ratifisere WHOs Rammekonvensjon for tobakkskontroll, og Helse- og omsorgsdepartementet var førende i arbeidet med å etablere konvensjonen,» sier styreleder Knut Mork Skagen. «Luftforurensningen fra kull, olje og diesel tar millioner av liv hvert eneste år. I år har befolkningene i alle verdensdeler kjent på menneskeskapte klimaendringer, og helsekonsekvensene ved en oppvarming utover 1,5 ˙C-målet blir katastrofale. Norges engasjement for miljø og folkehelse er unik blant oljenasjoner. Vi kan bygge videre på denne tradisjonen ved å ta opp arbeidet for en ikke-spredningsavtale for fossilt brensel.»

Internasjonalt er saken dekket av flere medier, bla. The Guardian og EuroNews. Legenes klimaaksjon oppfordrer med dette alle helsepersonell og -foreninger til å slutte seg til oppropet! Brevet kan leses og signeres her:

https://fossilfueltreaty.org/health-letter