FNs klimapanel med ny delrapport

Under overskriften Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability publiserte FNs klimapanel den 28. februar sin siste delrapport. Rapport kommer på et tidspunkt da flere høyinntektsland beveger seg ut av pandemiens innskrenkninger, mens lavinntektsland fortsatt kjemper for tilgang til vaksiner. Og ikke minst kommer den få dager etter Russland innledet sin rystende og folkerettsstridige krig mot Ukraina.

Klimapanelets rapport fra høsten 2021, AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis, tok i hovedsak for seg det vitenskapelige grunnlaget for å beskrive de eksisterende og fremtidige endringer i klimasystemer, og som knytter disse endringene til menneskelig aktivitet. Den nye rapporten, slik tittelen antyder, handler om hva disse endringene betyr for menneskelige samfunn, og hvordan vi kan tilpasse oss de endringene som vi ikke evner å stanse. Rapporten har blant annet egne kapitler viet til mat, vann, storbyer, samt et eget kapittel for hver verdensdel. For Legenes klimaaksjon er det særlig kapittel 7, «Health, wellbeing and the changing structure of communities,» som vi har ventet på med stor interesse.

Rapporten inneholder mye vondt, og en kan føle seg motløs i møte med den graverende tilstanden på planetens helse. FNs generalsekretær Antonio Guterres har kalt det et «lidelsens atlas.» Men rapporten er også en kilde til håp, da den viser at med riktig handling kan mye helseskade reduseres og noe unngås helt.

Vi i Legenes klimaaksjon skal i løpet av de neste ukene sette oss inn i hva rapporten har å si om klimaendringer fra et helseperspektiv og dele de viktigste momentene med dere.