Ikke alle hører etter: foredrag og paneldiskusjon

Legenes klimaaksjon inviterer til tverrfaglig diskusjon om hvordan å omsette kunnskap til handling i møte med klima- og naturkrisene. Arrangementet er et samarbeid med Student Advisory Group ved Senter for Global Helse, UiO.

Planeten har én helse, og mange kriser. Menneskesamfunnet herjes av hetebølger, sykdomsutbrudd og krig, mens 1 million dyre- og plantearter trues med utryddelse. Politikerne nøler likevel med å trekke i nødbremsen på en utvikling som ødelegger livsgrunnlaget for alle. Fagfolk kjenner på et ansvar for å skape endring.

Men hvordan? Skal vi skrive kronikker eller sperre gater? Når vi oppsøker klima- og miljødepartementet, er det for å møte statsråden eller for å lime oss fast?

Leger, psykologer, veterinærer og en klimaforsker kommer sammen for en samtale om én helse, og om hvordan tradisjonelt atskilte fagfelt kan yte krisehjelp i lag.

Arrangementet er åpent og gratis for alle, men vi setter pris på forhåndsregistrering via billettlenken!

Sted: Professorboligen, Karl Johans gate 47, Oslo

Program:

kl 13.30 – 14.15 Foredrag ved Carlos Gonçalo das Neves, direktør for Forskning og Internasjonalisering, Veterinærinstituttet

kl 14.30 – 16.00 Paneldiskusjon

Leder: Are Brean, sjefredaktør, Tidsskrift for den norske legeforening

Deltakere:

  • Rasmus Benestad, seniorforsker ved Meteorologisk Institutt, leder Tekna Klima
  • Tuva Bræin, psykolog, medlem i Norsk psykologforenings klimautvalg
  • Karen Johanne Baalsrud, seniorrådgiver i Mattilsynet, Veterinærenes bærekraftsforum
  • Jonill Margrethe Fjellheim Knapp, stud.med. Universitet i Tromsø, styremedlem Legenes klimaaksjon
  • Knut Mork Skagen, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, styreleder Legenes klimaaksjon