admin

Fairtrade-arbeidstøy ønskes!

Denne uken sendte Legenes klimaaksjon et brev til St. Olavs hospital med oppfordring om å bytte til Fairtrade-sertifisert bomull i arbeidsklærne sine. Produksjon av bomull er knyttet til store sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringer, med negative konsekvenser både for menneskelig helse og for klima- og naturforhold. I en tid der antall barnearbeidere i verden øker …

Fairtrade-arbeidstøy ønskes! Les mer »

Gro Nylander ved Equinors generalforsamling 2019

Aksjonærforslag til Equinors generalforsamling

Den 11. mai avholdes det generalforsamling i Equinor. Den norske stat, med eierandel på 67%, er fortsatt hovedaksjonær. Selskapet besitter store ressurser i form av kunnskap, personale og kapital, og har en fantastisk mulighet til å lede an i det grønne skiftet og utviklingen av framtidens energiløsninger. Equinors bærekraftsrapport for 2020 vitner midlertid om at …

Aksjonærforslag til Equinors generalforsamling Les mer »

Velkommen til medlemsmøte!

Det blir et uformelt møte, der hovedformålet er å bli kjent med hverandre, knytte kontakter og diskutere idéer. Foreløpig agenda: Presentasjon av styret og studentgruppa Våre aktiviteter høst 2020 – vår 2021 Åpen diskusjon om satsinger og medlemsaktiviter Møtet er åpent for alle som allerede er medlemmer, og alle som kan tenke seg å bli …

Velkommen til medlemsmøte! Les mer »

Høring om helsevesenets klimautslipp

Den 20. april arrangerte Stortingtes helse- og omsorgskomite høring om representantforslaget om å utarbeide en klimaplan for helsevesenet. Styreleder Knut Mork Skagen og styremedlem Erlend Aasheim deltok på vegne av Legenes klimaaksjon, og det ble også holdt innlegg fra Den norske legeforeningen, Norsk sykepleierforbund og Grønt helsevesen. Legenes klimaaksjon støtter forslaget om å be regjeringen …

Høring om helsevesenets klimautslipp Les mer »

Løvebakken foran Stortinget

En klimaplan for helsevesenet

Den 10. mars lanserte flere stortingsrepresentanter fra SV et representantsforslag om å be regjeringen utarbeide en klimaplan og et klimabudsjett for helsevesenet. Legenes klimaaksjon har sammen med flere andre helseaktører bidratt med bakgrunnsinformasjon til forslaget, og det er gledelig å se at helsevesenets klimafotavtrykk nå blir tatt på alvor på Stortinget. Tar man hele verdikjeden …

En klimaplan for helsevesenet Les mer »