admin

Hvordan snu angst til handling i kampen mot klimatrussel og atomvåpen?

Legenes klimaaksjon inviterer til paneldebatt i samarbeid med Leger mot atomvåpen og ICAN Norge. Temaet blir bekymring og frykt for globale trusler, og hvordan snu det til handling og kollektiv aktivisme. Når er klimaangsten en konstruktiv drivkraft, og når bikker den over i handlingslammelse og destruktiv fortvilelse? Hvordan kan vi kommunisere rundt eksistensielle trusler for …

Hvordan snu angst til handling i kampen mot klimatrussel og atomvåpen? Les mer »

Norge lanserer klimaforpliktelser på helsefeltet

I en kronikk i Dagsavisen 9.11 etterlyser styreleder i Legenes klimaaksjon Knut Mork Skagen og styrenestleder Elisabeth Tran et synlig og forpliktende engasjement for klimasaken fra Helse- og omsorgsdepartementet. Samme dag kom den gledelige nyheten fra departementet at de slutter seg til klimatoppmøtets helseprogram. Departementet tar dermed initiativ til en ny risiko- og sårbarhetsanalyse av …

Norge lanserer klimaforpliktelser på helsefeltet Les mer »

Oppfordring til Helse- og omsorgsdepartementet før COP26

Den 1. november går klimatoppmøtet i Glasgow (COP26) av stabelen. Helse og klima er utpekt som et prioritert område, og Verdens helseorganisasjon (WHO) har invitert deltakende stater til å styrke og synliggjøre sine forpliktelser på disse områdene.  I den anledning har Legenes klimaaksjon sendt et brev til Helse- og omsorgsdepartementet, der det etterlyses tydelig ledelse …

Oppfordring til Helse- og omsorgsdepartementet før COP26 Les mer »

Fairtrade-arbeidstøy ønskes!

Denne uken sendte Legenes klimaaksjon et brev til St. Olavs hospital med oppfordring om å bytte til Fairtrade-sertifisert bomull i arbeidsklærne sine. Produksjon av bomull er knyttet til store sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringer, med negative konsekvenser både for menneskelig helse og for klima- og naturforhold. I en tid der antall barnearbeidere i verden øker …

Fairtrade-arbeidstøy ønskes! Les mer »

Gro Nylander ved Equinors generalforsamling 2019

Aksjonærforslag til Equinors generalforsamling

Den 11. mai avholdes det generalforsamling i Equinor. Den norske stat, med eierandel på 67%, er fortsatt hovedaksjonær. Selskapet besitter store ressurser i form av kunnskap, personale og kapital, og har en fantastisk mulighet til å lede an i det grønne skiftet og utviklingen av framtidens energiløsninger. Equinors bærekraftsrapport for 2020 vitner midlertid om at …

Aksjonærforslag til Equinors generalforsamling Les mer »

Velkommen til medlemsmøte!

Det blir et uformelt møte, der hovedformålet er å bli kjent med hverandre, knytte kontakter og diskutere idéer. Foreløpig agenda: Presentasjon av styret og studentgruppa Våre aktiviteter høst 2020 – vår 2021 Åpen diskusjon om satsinger og medlemsaktiviter Møtet er åpent for alle som allerede er medlemmer, og alle som kan tenke seg å bli …

Velkommen til medlemsmøte! Les mer »