Drømmen om en fossilfri SOP

Den 22. april er Jordens dag, og temaet for 2022 er «Invester i planeten,» med fokus på bærekraftig investeringer og forretningsdrift.

Den 22. april kl 13.00 holder også danske Lægernes Pension & Bank sin generalforsamling, der våre kollegaer i Læger for klimaet har samlet en stor gruppe delegater, bl.a. med mål om at Lægernes Pension ikke skal investere i selskaper som planlegger nye fossile utvinninger.

Sykehjelps- og pensjonsfond for leger (SOP) har ingen åpen generalforsamling, så i anledning dagen sender vi en oppfordring til SOPs styre om å vedta en fossilfri investeringsstrategi. SOP har i norsk sammenheng vært en ledestjerne i etisk investering. Fossile energikilder har historisk sett gitt våre samfunn stor verdiøkning og velstand, men deres tid er forbi. FNs klimapanel regner ca 3,5 milliarder av verdens befolkning som «svært sårbare» for klimarisiko, og for å beskytte disse fra de verste effektene av et varmere klima må vi avvenne oss fossil energi i et forrykende tempo. Det naturlige steget nå er å fjerne fossil industri fra pensjonsfondets portefølje. Leger skal ikke tjene penger på virksomhet som truer liv og helse.

Henvendelsen til SOP kan leses i sin helhet ved linken nedenfor.