Rapport fra 1. mai-toget i Oslo

Å minimere klimaendringenes konsekvenser i solidaritet med dem som rammes hardest er en viktig kampsak på 1. mai. Arbeid mot global oppvarming er arbeid for solidaritet, likhet, menneskerettigheter og fred.

I anledning årets 1. mai-markering skrev medlem i Legenes klimaaksjon sin formidlingsgruppe, Ellen Rygh, om sammenhengen mellom helse, klima og solidaritet. Les innlegget hennes i Klassekampen.

Det var rapportert om god stemning i parolen i Oslo, hvor både medisinstudenter, yngre leger, eldre leger og godt voksne leger stilte!