Norsk bok og podcast om klimaendringer og helse

I vår del av verden snakker vi ofte om klimaproblemene som noe som ligger i framtida. Men for millioner av mennesker er store klimaendringer allerede en realitet. Mange av miljøproblemene menneskene kjemper mot, er forårsaket av oss selv. Samtidig som vi slåss mot konsekvensene, fortsetter vi å ødelegge vårt eget livsgrunnlag. På samfunnsnivå merker vi endringene ved at steder blir ubeboelige, mennesker drives på flukt, og antall naturkatastrofer øker. Men konsekvensene er også merkbare på individnivå. Å bite seg i halen er en reise gjennom elementene, gjennom verden, og gjennom menneskekroppen.

Erik Sveberg Dietrichs, overlege, førsteamanuensis og forfatter, har skrevet bok om hvordan menneskeskapte klimaendringer og miljøkatastrofer påvirker oss. Boken lanseres på Gyldendal 6. mars.

Dietrichs lager også podcasten Gal medisin om psykiatri og legemiddelbehandling. Den nyeste episoden handler særlig om klimaendringers virkning på psykisk helse. Podcasten er spilt inn sammen med tidligere leder av Naturvernfobundet og Natur og ungdom, Silje Ask Lundberg, og finnes både på Anchor og på Spotify.