Debattmøte: Rettens vei til en fossilfri framtid

En panelsamtale i kontekst av FFNPT

Den 22. mai inviterte Legenes klimaaksjon til panelsamtale på Klimahuset i Oslo. Arrangementet var inspirert av initiativet for Ikkespredningsavtalen for fossilt brennstoff (FFNPT), og fossil letestans var en rød tråd gjennom store deler av samtalen. Lege og forsker Erik Dietrichs snakket om konsekvensene av menneskeskapte klimaendringer, med interessante eksempler og personlige historier fra flere kontinenter. Marius Nordby, jurist og forlagsredaktør, gav oss en spennende gjennomgang av flere pågående internasjonale klimasøksmål, og trakk paralleller til sitt arbeid med det norske klimasøksmålet. Leder Knut Mork Skagen holdt foredrag om FFNPT-initiativet, før de tre foredragsholderne avslutningsvis ble samlet til panelsamtale. Med aktiv deltagelse fra publikum ble det gode diskusjoner rundt klima og helse, holdninger og jus. Sveinung Rotevatn hadde dessverre ikke anledning til å møte. I flotte og skikkede lokaler i Botanisk hage ble dette et engasjerende og lærerikt arrangement som vi håper motiverer til videre klimaarbeid og samarbeid på tvers av foreninger. 

Opptak av arrangementet kan ses i sin helhet her.