Siste nytt innen klima og helse

NTNU kveld: bærekraftige helsetjenester

Månedens tittel på NTNU kveld er «Et helsevesen som holder på å rakne. Hva gjør vi nå?» Det er et månedlig arrangement hvor fagpersoner fra ulike fagmiljø deltar i innledninger og paneldebatt. Denne gangen vil Ragnhild Vereide, styremedlem i Legenes klimaaksjon, delta. Kvelden finner sted 28. februar kl. 19-21 og vil kunne følges fysisk og digitalt.

Klima og helse på Harvard Medical School

Harvard Medical School skal implementere klimaendringer og helsekonsekvenser i pensum på medisinstudiet. En gruppe studenter initierte nedsettelsen av en arbeidsgruppe bestående av fakultetsmedlemmer fra en rekke spesialiteter. Arbeidsgruppen og studentene har jobbet sammen med kurs-/emneledere for å integrere klima og helse-tema i ulike emner.

Effekter av hete på fostre

Klimaendringer har medført ekstremtemperaturer globalt, deriblant i Vest-Afrika, hvor kvinner utgjør 50% av arbeidskraften i jordbruksindustrien. Mange jobber mens de er gravide. En observasjonell kohortstudie har undersøkt helseeffektene av hete på fostre og gravide kvinner i jordbruk. Resultatene tydet på at eksponering til hete hos mor medførte økt føtalt stress, med potensiale for uheldige fødselsutfall.

Utfasing av desfluran i NHS

National Health Service (NHS), Storbritannias statlige helsevesen, har vedtatt utfasing av anestesigassen desfluran. Desfluran har et 2500 ganger større oppvarmingspotensial enn CO2, og og planen er utfasing innen tidlig 2024. Anestesipraksis utgjør totalt 2% av NHS’ klimafotavtrykk. Allerede har bruken av desluran i Storbritannia blitt redusert fra 20% til 3% de siste 4-5 årene.

Bidrag om bærekraft og helse

Tidsskriftet ønsker saker om bærekraft og helse til en temaside på nettsiden innen FN-dagen 24. oktober. Medlemmer i Legenes klimaaksjon oppfordres til å bidra.

Har du nyhetssaker innen klima, miljø og helse som du ønsker å dele med foreningen? Ta kontakt med oss!