COP27 – lyspunkter og skuffelser

I november gikk FNs 27. klimakonferanse av stabelen i Egypt.

Med bakteppe i en ny FN-rapport som viser at vi er på vei mot 2,5 graders oppvarming innen 2100, var verdensledere, aktivister og lobbyister samlet for å forhandle frem løsninger for å intensivere arbeidet i klimakampen. Slutterklæringen ga noen lyspunkter, men bekymring.

Først og fremst ble enigheten om en «Tap og skade-pakke», regnet som et stort gjennombrudd. Den innebærer at rike land forpliktes til økonomisk kompensasjon av skade relatert til klima og miljø i fattige land.

Videre erklærte den nyvalgte brasilianske presidenten Lula Da Silva, et løfte om «null-avskoging» innen 2030, og gjenopptar dermed den viktige kampen i beskyttelse av regnskogen.

Likevel uteble konkretisering av mål for utfasing og fossile brennstoffer og kull fra slutterklæringen. Det understreker viktigheten av at vi fortsetter kampen og å legge press på politikerne våre til videre handling.