Vi er helsearbeidere og studenter som jobber for å begrense helseskade av global oppvarming og ødeleggelse av natur. Bli med på laget for bedret folkehelse gjennom en mer bærekraftig og rettferdig klode!

Styremedlem Ragnhild Vereide og styremedlem og tidligere leder Knut Mork Skagen under 1.mai markering i Trondheim
Hva gjør vi?


«Arbeid mot global oppvarming er arbeid for solidaritet, likhet, menneskerettigheter og fred»
– Ellen Rygh (medlem i formidlingsgruppen) i Dagsavisen

«Forbrenning av fossilt brensel medfører temperaturstigning, eskalere sosial ulikskap, tar helse og liv og er brot på menneskerettane. Tida er overmoden for at legestanden tar dette innover seg»
– Sara Soraya Eriksen (styreleder) i Tidsskriftet

«Det er behov for at leger tar klar stilling i kampen mot klimaendringer»
– Gunnar Kvåle, Lars T Fadnes og John Gunnar Mæland (medlemmer) og Knut Mork Skagen (initiativtaker og styremedlem) i Morgenbladet

«For å betre og beskytte helsa til menneske i heile verda hastar det å handle!»
– Ragnhild Vereide (styremedlem) i Tidsskriftet

Aktuelt i foreningen

FNs klimapanel med ny delrapport
FNs klimapanel med ny delrapport
Under overskriften Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability publiserte FNs klimapanel den 28. februar sin siste delrapport. Rapport kommer på et tidspunkt da flere
Environmental Physiotherapy Agenda 2023
Høsten 2019 møttes førsteamanuensis i fysioterapi ved Universitetet i Tromsø Filip Maric sammen med flere kollegaer for å grunnlegge Environmental Physiotherapy Association.
Hvordan snu angst til handling i kampen mot klimatrussel og atomvåpen?
Hvordan snu angst til handling i kampen mot klimatrussel og atomvåpen?
Legenes klimaaksjon inviterer til paneldebatt i samarbeid med Leger mot atomvåpen og ICAN Norge. Temaet blir bekymring og frykt for globale trusler,
1 11 12 13 14 15 22