Leger krever klimahandling nå!

Budskapet fra FNs klimapanel er entydig: uten gjennomgripende endringer i våre samfunn vil global oppvarming kunne utgjøre en eksistensiell trussel for dagens barn og unge og framtidige generasjoner.

Juni 2020 ble Legenes klimaaksjon opprettet som et partipolitisk uavhengig nettverk av helsepersonell og studenter som vil hindre massiv helseskade fra menneskeskapt global oppvarming og ødeleggelse av natur. Vi arbeider blant annet med å spre kunnskap om sammenhengene mellom klima og helse, redusere helsevesenets klimautslipp, og fjerne helseprofesjonenes investeringer fra fossile industrier.


Aktuelt

Høring om helsevesenets klimautslipp
Uncategorized

Høring om helsevesenets klimautslipp

Av 25/04/2021 0
Den 20. april arrangerte Stortingtes helse- og omsorgskomite høring om representantforslaget om å utarbeide en klimaplan for helsevesenet. Styreleder Knut Mork
Vi ønsker å få flere engasjert i klimasaken!
Uncategorized

Vi ønsker å få flere engasjert i klimasaken!

Av 22/03/2021 0
Desto flere vi klarer å samle, desto mer påvirkningskraft kan vi ha på politikere og helsemyndigheter. I perioden 15. – 28. mars er
En klimaplan for helsevesenet
Uncategorized

En klimaplan for helsevesenet

Av 15/03/2021 0
Den 10. mars lanserte flere stortingsrepresentanter fra SV et representantsforslag om å be regjeringen utarbeide en klimaplan og et klimabudsjett for helsevesenet.
1 10 11 12 13 14 17

Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty

Verdens helseorganisasjon (WHO), Verdens legeforening (WMA) og Verdensføderasjonen for folkehelseforeninger (WFPHA) har alle en ting til felles med Legenes klimaaksjon. Vi støtter kampanjen for en Ikke-spredningsavtale for fossilt brennstoff.