LEGENES KLIMAAKSJON


HVEM ER VI?

Juni 2020 ble Legenes klimaaksjon opprettet som et partipolitisk uavhengig nettverk av helsepersonell og studenter som vil hindre massiv helseskade fra menneskeskapt global oppvarming og ødeleggelse av natur. Vi arbeider blant annet med å spre kunnskap om sammenhengene mellom klima og helse, redusere helsevesenets klimautslipp, og fjerne helseprofesjonenes investeringer fra fossile industrier.

«Arbeid mot global oppvarming er arbeid for solidaritet, likhet, menneskerettigheter og fred» 
– Ellen Rygh (medlem i formidlingsgruppen) i Dagsavisen

«Det er behov for at leger tar klar stilling i kampen mot klimaendringer» 
– Gunnar Kvåle, Lars T Fadnes og John Gunnar Mæland (medlemmer) og Knut Mork Skagen (initiativtaker og styremedlem) i Morgenbladet  

For å betre og beskytte helsa til menneske i heile verda hastar det å handle!

– Ragnhild Vereide (styremedlem) i Tidsskriftet

Aktuelt

Fossilfrie investeringer i Legeforeningen
Uncategorized

Fossilfrie investeringer i Legeforeningen

Av 14/03/2021 0
I februar leverte medlemmer i Legenes klimaaksjon et saksforslag til Legeforeningens landsstyre 2021, om at foreningens investeringer bør trekkes ut
Klimasaken trenger helsehelter: derfor er det viktig!
Uncategorized

Klimasaken trenger helsehelter: derfor er det viktig!

Av 12/03/2021 0
Hvorfor skal helsepersonell bidra i klimakampen? Klimaendringene påvirker allerede helse. Hete, flom, storm og skogbranner har alle økt kraftig
Kvinnehelse må løftes fram i klimakampen
Uncategorized

Kvinnehelse må løftes fram i klimakampen

Av 08/03/2021 0
Kvinners rettigheter, tilgang til utdanning, og tilgang til helsehjelp går hånd i hånd med arbeidet mot global
1 13 14 15 16 17 19

Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty

Verdens helseorganisasjon (WHO), Verdens legeforening (WMA) og Verdensføderasjonen for folkehelseforeninger (WFPHA) har alle en ting til felles med Legenes klimaaksjon. Vi støtter kampanjen for en Ikke-spredningsavtale for fossilt brennstoff.