Fairtrade-arbeidstøy ønskes!

Denne uken sendte Legenes klimaaksjon et brev til St. Olavs hospital med oppfordring om å bytte til Fairtrade-sertifisert bomull i arbeidsklærne sine. Produksjon av bomull er knyttet til store sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringer, med negative konsekvenser både for menneskelig helse og for klima- og naturforhold.

I en tid der antall barnearbeidere i verden øker og det haster å redusere utslipp fra alle deler av samfunnet, vil Fairtrade-sertifisering sikre gode arbeidsvilkår og rettigheter til de som produserer klærne og ta vare på miljøet. Oslo kommune har allerede inngått en avtale som sikrer de ansatte tøy som er produsert under disse vilkårene, og vi håper St. Olavs hospital følger etter! Brevet var undertegnet av ansatte og studenter med tilknytning til sykehuset.