Bli med på helseoppropet foran COP26

Den 6. rapport til FNs klimapanel som kom tidligere i høst maler et dystert bilde av raskt økende globale temperaturer. Det er nå klare bevis for at vi befinner oss i en nødsituasjon, beskrevet av FNs generalsekretær António Gutteres som «kode rød for menneskeheten». Men – rapporten gir også håp. Den beskriver at økningen i overflatetemperaturer med høy grad av sikkerhet kan begrenses gjennom raske og betydelige kutt i klimagassutslipp. Med andre ord, vi har fortsatt et valg.

Klimatoppmøtet i Glasgow (COP26), som finner sted 1.11 – 12.11, vil være FNs første globale klimamøte siden starten av pandemien. Med helse øverst på den politiske agendaen er det en klar mulighet for helsepersonell til å heve stemmen og utgjøre en forskjell.

For å understreke alvoret i situasjonen publiserte 220 nasjonale og internasjonale helsefaglige tidsskrifter nylig en felles leder hvor de advarer mot de katastrofale følgene for helse hvis temperaturøkningen overstiger 1,5°C.

Legenes klimaaksjon og mange andre helseorganisasjoner og helsepersonell verden over har signert samme brev for å be statsrepresentanter ved COP26 om å treffe nødvendige tiltak for å hindre klimakrise og redde liv. Vi vil oppfordre andre foreninger for helsepersonell i Norge, og ikke minst alle våre medlemmer som enkeltindivider, til å gjøre det samme:

https://healthyclimateletter.net/

Fram til 1. oktober kan både organisasjoner og enkeltpersoner signere brevet. Etter dette vil brevet bli offentliggjort og sendt til nasjonale klimaforhandlere, og deretter fysisk overlevert ved en dedikert sesjon ved COP26 i Glasgow i starten av november.