Leger krever klimahandling nå!

Budskapet fra FNs klimapanel er entydig: uten gjennomgripende endringer i våre samfunn vil global oppvarming kunne utgjøre en eksistensiell trussel for dagens barn og unge og framtidige generasjoner.

Juni 2020 ble Legenes klimaaksjon opprettet som et partipolitisk uavhengig nettverk av helsepersonell og studenter som vil hindre massiv helseskade fra menneskeskapt global oppvarming og ødeleggelse av natur. Vi arbeider blant annet med å spre kunnskap om sammenhengene mellom klima og helse, redusere helsevesenets klimautslipp, og fjerne helseprofesjonenes investeringer fra fossile industrier.


Aktuelt

Fairtrade-arbeidstøy ønskes!
Uncategorized

Fairtrade-arbeidstøy ønskes!

Av 12/09/2021 0
Denne uken sendte Legenes klimaaksjon et brev til St. Olavs hospital med oppfordring om å bytte til Fairtrade-sertifisert bomull i arbeidsklæ
Et år med Legenes klimaaksjon
Uncategorized

Et år med Legenes klimaaksjon

Av 30/08/2021 0
Den 17. august holdt Legenes klimaaksjon årsmøte, for første gang etter foreningen ble opprettet sommeren 2020. Litt over 20 medlemmer tok
Helsedirektoratet med nyhetsbrev om klima og helse
Uncategorized

Helsedirektoratet med nyhetsbrev om klima og helse

Av 10/06/2021 0
Meld deg på Helsedirektoratets nyhetsbrev om klimaendringer og helse! De har også nylig holdt et webinar om helsetjenenestens klimagassutslipp, som
1 8 9 10 11 12 17

Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty

Verdens helseorganisasjon (WHO), Verdens legeforening (WMA) og Verdensføderasjonen for folkehelseforeninger (WFPHA) har alle en ting til felles med Legenes klimaaksjon. Vi støtter kampanjen for en Ikke-spredningsavtale for fossilt brennstoff.