Norge kan ta globalt lederskap innen natur og helse

Den 28.juni publiserte Dagens medisin en kronikk forfattet av vår arbeidsgruppe for en naturpositiv helsesektor. I kronikken tar arbeidsgruppen til orde for at Norge burde ta lederskap på feltet, og at det kommende Naturtoppmøte (COP16) i oktober er en arena for dette.

«Som forvalter av store ressurser har helsetjenesten en forpliktelse til å ivareta disse på en bærekraftig måte. I FNs kommende toppmøte om natur og naturmangfold (COP16) har Norge en unik mulighet til å gå i front og fremme en naturpositiv helsesektor.»
– Sara Soraya Eriksen, David Vernon Brasfield, Matilla Færevåg Berger, Ragnhild Vereide og Trond Heir

Foto: AP Photo/Anupam Nath