Inntrykksrapport: Klima og helse i kommune- og fylkestingsvalget

I forkant av kommune- og fylkestingsvalget 2023, ønsket formidlingsgruppen til Legenes klimaaksjon å sette søkelys på de ulike partipolitiske lokallagene sine standpunkt på klima, natur og helse. Gruppen sendte et brev med fem spørsmål til et utvalg lokalpolitikere på e-post.

Resultatet av dette arbeidet har formidlingsgruppen nå oppsummert i det vi kaller en inntrykksrapport. Et lite utdrag fra konklusjonen lyder som følger: «Svar fra lokalpolitikere gir inntrykk av at mange lokallag ikke har klimaspesifikke tiltak i sine helsepolitiske programmer, men at mange vil satse på ulike klimatiltak framover. Det er sannsynlig at det er et stort ubrukt potensial for reduserte klimagassutslipp i helse- og omsorgssektoren og i primærhelsetjenesten. Det er viktig at politikere har kunnskap om og følger opp dette.»

For komplett oversikt over hvem som har svart oss og innhold i svarene, last gjerne ned og les inntrykksrapporten her. Vi håper rapporten kan være en inspirasjon i partienes videre arbeid innenfor klima- og miljø i helsesektoren.