Gro Nylander på talerstolen under Equinor sin generalforsamling

Den 14.mai 2024 ble Equinor sin generalforsamling avholdt i Stavanger. Gro Nylander har som tidligere år levert aksjonærforslag til generalforsamlingen på vegne av Legenes klimaaksjon. Målet er at Equinor, og staten som eier, skal ta fullt og helt ansvar for å bygge en bærekraftig framtid. Gro sitt aksjonærforslag som kan leses i sin helhet under har vekket oppsikt i medier. Stavanger Aftenblad skriver blant annet: «Gro Nylander har lagt til side kampen for morsmelk og amming til fordel for en enda større kamp: Mot oljeselskapet Equinor. Hun understreker at det står om liv eller død.» Gro sine egne ord som oppfølger til generalforsamlingen og behandlingen av aksjonærer kan også leses i Stavanger Aftenblad: Hva er dere redde for, Equinor?.

Aksjonærforslag til Equinors generalforsamling 2024:

Som aksjonær og lege og ber jeg på vegne av Legenes klimaaksjon om at Equinors generalforsamling vedtar følgende:

  • Equinors ledelse setter seg inn i den lidelse og død som alt nå forårsakes av global oppvarming, og lar dette prege sin videre strategi.  
  • Equinor styrker og gjennomfører sin Energiplan for grønt skifte, så den blir i tråd med rådene bl.a. fra regjeringens Klimaplan, Parisavtalen, FN, IEA, WHO, for 2021–2030, World Medical Association og  diverse klimatoppmøter.

Begrunnelse:

Takk for muligheten til å nå dere alle!  Jeg står her som erfaren lege og forsker, – som kommandør av St. Olavs orden – OG som bestemor!

Leger har et moralsk ansvar for å varsle når stor helsefare truer. Global oppvarming er den største trusselen mot verdens folkehelse, ifølge en overveldende majoritet av klimaforskere. Også i Norge øker ekstremvær risikoen for lunger, hjerte, slag, infeksjoner, ifølge Folkehelsa. Oslo satte ny varmerekord 15. juni i fjor, med nær 32 grader. Mye, mye verre i fjerne, fattige land.

Klima-loven sier at Norge skal ha kuttet over halvparten av utslipp om vel 5 år! Fasiten? Norge har kuttet ynkelige 4.6 % fra 1990. Samtidig har Danmark, Sverige og Finnland, Tyskland og Storbritannia, i snitt kuttet over 40%.

Europa produserer stadig mer fornybar energi. Etterspørselen etter fossil energi vil synke. Risikoen for erstatningskrav mot Eq. vil øke. Norsk Høyesterett dømte i 2020 at staten må vurdere globale klima-konsekvenser før nye oljeprosjekter godkjennes. Fordi det ikke var gjort i dømte Oslo Tingrett – i år! – staten til over 3 mill. til saksøkerne. 

En rekke klimarettssaker vinnes nå i økende grad. Menneskerettighets-domstolen EMD, dømte i april 24 for Klima-seniorinnen, på min alder, fordi Sveits ikke har gode nok tiltak for klima. EMD har flere høringer om klima – og vi er med!

Under Covid mobiliserte Storting og medisinsk ekspertise for å stoppe alle som med vitende og vilje bidro til spredning. Dagens situasjon ligner. Uten effektiv forebygging av klimaendringene vil følgene for liv og helse bli mer alvorlig enn noe annet som har rammet menneskeheten – på flere tusen år. Gode klimatiltak er ikke bare gode helsetiltak. De er også god økonomi! Det koster å innfri Paris, men økonomisk helsegevinst vil oppveie det mange ganger! 

Equinor er på vei! Men litt lavere utslipp ved produksjon utgjør bare en 10-del av utslippet utenfor Norge. Equinor lover grønt, men står for landets største utslipp. Gode prosjekter utsettes, mens andre land gjennomfører. Equinor taper auksjoner om fornybar-lisenser. Sist i Nordsjøen da en utenlandsk aktør igjen vant. Equinor tåler å gi bud som vinner. 

For nøyaktig 6 år siden skiftet Statoil navn til Equinor, med mål om å øke investeringene i fornybar energi til 20%. Fasit? Under 2% grønt!  Equinors resultat skyldes idag mer Russlands krig og Europas energikrise, enn dyktig ledelse. Styret bør styrkes med fornybarekspertise. Hvis det ikke nytter, er spørsmålet om styret bør ta konsekvensen av sin klimaskadelige politikk og sine løftebrudd og trekke seg? 

Uro for klima gjelder også aksjonærene! Lytt til oss med lang livserfaring. Våre forslag ville ha avverget en del av milliardtapene utenlands – og antagelig en del fremtidige erstatninger. Vi krever ikke øyeblikkelig stans i fossilt, men stopp i leting, en plan for nedtrapping, og rask investering i grønt! Jeg ber generalforsamlingen stemme FOR norske legers forslag, i tråd med Paris, regjeringens OG Equinors egne mål. Uten rask kursendring kan historiens dom blir knusende.