Internasjonal dag for biologisk mangfold

Den 22.mai var det FN sin Internasjonale dag for biologisk mangfold (1). Nedbygging av natur skjer i stor fart, og fokuset på å bevare natur og biologisk mangfold er høyaktuelt. I desember 2022 gikk verden sammen og ble enige om en global plan for å endre vårt forhold til naturen. Vedtaket Kunming-Montreal Global Diversity rammeverket, også kalt «The Biodiversity Plan», konkretiserer mål som omhandler å stoppe og reverse naturtap innen 2050. Årets tema for den internasjonale dagen for biologisk mangfold er «Be Part of the Plan» der FN oppfordrer regjeringer, urbefolkninger og lokalsamfunn, organisasjoner og enkeltpersoner til å presentere hvordan de støtter implementeringen av «Tre Biodiversity Plan». 

Legenes klimaaksjon ønsker å trekke frem den enorme viktigheten av natur og biologisk mangfold for bevart helse og vi har tidligere tatt til orde for viktigheten av naturpositiv helsehjelp i Tidsskriftet gjennom kronikken «Ein dans med naturen». Under FN sin klimakonferanse i Glasgow i 2021, COP26, sluttet Norge seg til klimakonferansen sitt helseprogram (2). Helseprogrammet innebærer at underskrivende nasjoner forplikter seg til å utarbeide et veikart som skal gi retning mot en bærekraftig lavutslipps helsesektor innen 2050. «Et viktig bidrag for å beskytte både helsen til den norske befolkningen, og samtidig oppnå målene i Parisavtalen», uttrykte daværende helseminister Ingvild Kjerkol. 

Inspirert av Helseprogrammet på COP26 (3) har vi i dag gleden av å lansere vårt arbeid med å initiere til et helseprogram på COP16, FN sin konferanse for biologisk mangfold som skal avholdes 21.oktober til 1.november i år. 

Helseprogrammet skal ta til orde for en naturpositiv helsesektor der Call to actions inkluderer at undertegnende nasjoner forplikter seg til å kartlegge hvordan helsesektoren påvirker naturtap og biologisk mangfold, utarbeide nasjonalt veikart for hvordan å oppnå en naturpositiv helsesektor og at måldato for når helsesektoren skal være naturpositiv blir satt. Fullstendig og komplett Call to action vil bli offentliggjort og lansert under CleanMed konferansen som gjennomføres virtuelt den 3.-7. juni. 

Arbeidet med å utarbeide et helseprogram til COP16 ledes av medlem David Brasfield med styremedlemmer Ragnhild Vereide, Trond Heir, Matilla Færevåg Berger og styreleder Sara Soraya Eriksen i arbeidsgruppen. 

Legenes klimaaksjon akter med dette å være #PartOfThePlan

Har du spørsmål om arbeidet vårt? Kontakt gjerne styreleder Sara Soraya Eriksen på  
Ønsker du å lære mer om sammenhengen mellom helse, natur og biologisk mangfold? Sjekk gjerne ut Vedens helseorganisasjon sin rapport «Nature, biodiversity and health: an overview of interconnections»

Kilder: 
1. https://www.un.org/en/observances/biological-diversity-day 
2. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-lanserer-klimaforpliktelser-pa-helsefeltet/id2885909/
3. https://www.who.int/initiatives/alliance-for-transformative-action-on-climate-and-health/cop26-health-programme