Legestudenter må lære mer om klimaendringer, naturødeleggelse og helse

Legenes klimaaksjon sender i dag et brev til landets medisinske og helsevitenskapelige fakulteter, der de bes om å ta et større ansvar for å undervise om klimaendringer, naturødeleggelse og helse. Oppfordringen har støtte fra Den norske legeforening, Norsk medisinstudentforening og Norsk samfunnsmedisinsk forening.

Klimaendringer er den største helsetrusselen globalt i dette århundret. Framtidige leger trenger oppdatert kunnskap om hvilke konsekvenser global oppvarming har for menneskelig helse, hvordan å utrede og behandle klimarelatert sykdom og skade, og hvordan å begrense helsevesenets negative innvirkning på klima og miljø.

«Fokuset ligger nå med rette på kunnskap om pandemi og beredskap. Men risikoen både for nye pandemier og andre globale helsekonsekvenser øker voldsomt dersom menneskelig ødeleggelse av økosystemer og klima fortsetter i samme tempo som nå,» sier Knut Mork Skagen, styreleder i Legenes klimaaksjon. «Våre studentmedlemmer har gitt klar tilbakemelding om at alle landets fire legeutdanninger mangler en systematisk tilnærming til disse temaene.»