NHS legger fram plan om karbonnøytralitet innen 2040

Den 1. oktober annonserte britiske National Health Service (NHS) et mål om karbonnøytralitet for egen virksomhet innen 2040, og for sine forsyningskjeder innen 2045. NHS blir dermed det første nasjonaliserte helsevesen med uttalt mål om å nulle egne klimagassutslipp.

Helsevesenet i Storbritannia står – i likhet med norsk helsevesen – for omtrent 4% av nasjonale klimagassutslipp. Ytelse av helsetjenester er en betydelig faktor i å forsterke global oppvarming, med alt dette medfører av helserisiko for nåværende og framtidige generasjoner.

Planen til NHS innebærer bl.a. færre pasientreiser, overgang til utslippsfrie transportmidler, og reduksjoner i medisinsk forbruksmateriell, momenter vi også framhever i høstens klimaresepter for helsepersonell.

I forbindelse med annonseringen har sier direktør for NHS Sir Simon Stevens følgende:

2020 has been dominated by Covid-19 and is the most pressing health emergency facing us. But undoubtedly climate change poses the most profound long-term threat to the health of the nation.

It is not enough for the NHS to treat the problems caused by air pollution and climate change – from asthma to heart attacks and strokes – we need to play our part in tackling them at source.

Les hele saken på NHS sine nettsider.