Leger krever klimahandling nå!

Budskapet fra FNs klimapanel er entydig: uten gjennomgripende endringer i våre samfunn vil global oppvarming kunne utgjøre en eksistensiell trussel for dagens barn og unge og framtidige generasjoner.

Juni 2020 ble Legenes klimaaksjon opprettet som et partipolitisk uavhengig nettverk av helsepersonell og studenter som vil hindre massiv helseskade fra menneskeskapt global oppvarming og ødeleggelse av natur. Vi arbeider blant annet med å spre kunnskap om sammenhengene mellom klima og helse, redusere helsevesenets klimautslipp, og fjerne helseprofesjonenes investeringer fra fossile industrier.


Aktuelt

Legepensjoner ut av fossile investeringer
Uncategorized

Legepensjoner ut av fossile investeringer

Av 24/04/2020 0
Danske Læger for Klimaet har sørget for at Lægernes Pension & Banks generalforsamling skal stemme over
Vi har levert oppropet!
Uncategorized

Vi har levert oppropet!

Av 29/11/2019 0
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen møtte tirsdag en delegasjon bestående av tidligere sosial-, justis- og miljøvernminister for
1 17 18 19

Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty

Verdens helseorganisasjon (WHO), Verdens legeforening (WMA) og Verdensføderasjonen for folkehelseforeninger (WFPHA) har alle en ting til felles med Legenes klimaaksjon. Vi støtter kampanjen for en Ikke-spredningsavtale for fossilt brennstoff.