Bokanmeldelse: Notat om den nye økologiske klasse

Julen kan være travel, men den kan også være en tid for å falle til ro med en bok. Her er forslag til en utgivelse fra i høst, omtalt av et medlem i foreningen. God lesning!

Notat om den nye økologiske klasse

Bruno Latour, Nikolaj Schulte

99 sider

Bokens bakgrunn er den globale mismatch mellom den massive klimakunnskapen i samfunnet og hos politikerne og de samme politikernes manglende evne til å ta kunnskapen på alvor i konkret politikk. Forfatterne undersøker denne manglende samstemthet mellom klimakatastrofene som utspiller seg og den meget begrensete politiske mobilisering de forårsaker. Derfra går de via Karl Marx og argumenterer for oppvekst av en ny økologisk klasse. Forfatterne bruker begrepene økologi og klima om hverandre, og jeg velger å gjøre det samme, slik jeg leser boken.

Boken starter med å påpeke at våre to eksisterende klasser har vært ute av stand til å begripe de reelle betingelsene for politikken deres. Hverken liberalister eller nasjonalpopulister har tatt høyde for de begrensende betingelsene for jordens beboelighet. Begge ideologiene er dermed virkelighetsfjerne og basert på urealistisk grunn. De markedsliberalistiske med uendelig vekst (i bnp) og profitt som ideologiske mål har for lengst kommet i utakt med jordens reelle yteevne. Den nasjonalpopulistiske klassens ideologi er også basert på vekst, og anvender et begrep for nasjon som for lengst har mistet sin gyldighet. Når en er innen et av disse paradigmene, finner en ikke noen løsning på klimakrisens utfordringer. Ingen mulige løsninger er forenelige med disse to klassenes grunnleggende ideologier. Ifølge forfatterne er det hovedårsak til politikeres manglende tiltaksevne mot klimakrisen verden over.

De introduserer dermed den økologiske klassen som en mulig løsning. En klasse skal i henhold til Marx være bygget på ideologiske og økonomiske grunnideer, og den må ha en avgrensing; hvem skal den føre en klassekamp mot. Ideologien for en økologisk klasse må basere seg på aktivitet vendt mot samfunnets opprettholdelse, ikke bare ved produksjon, men også ved en rekke andre sosiale samfunnsnyttige praksiser. Økonomien må vendes til å ha jordens tåleevne som grense. Smultringøkonomi (ref Kate Raworth) gir et vell av tanker om en slik økonomi.

Den økologiske klassens ideologi må omformes til ideologibærende narrativer. ‘Mot produksjon – for beboelighet’ foreslåes av forfatterne. Mangfoldet i klimakonflikter bør kunne omformes til lett gjenkjennelige narrativer som kan samle folk i politisk kamp. En økologisk klasse må ha et helhetsperspektiv.

Forfatterne avslutter med å skissere mulige innsatsområder, samt en tvil. Det haster, vi må gjøre det, men får vi det til?

Anders Bærheim
Bergen 14.12.2022
Professor emeritus UiB
Styremedlem Besteforeldrenes Klimaaksjon avd Bergen og omegn
Medlem Legens klimaaksjon

Har du en boktittel du vil anbefale? Ta kontakt med oss på