Siste nytt innen klima og helse

Den siste tiden er det blitt publisert flere relevante artikler, både internasjonalt og nasjonalt, innen klima og helse. Her omtaler vi noen av dem.

BMJ sitt spesialnummer om klima

I forbindelse med åpningen av COP27 har BMJ dedikert en spesialutgave til klimakrisen, dens helseeffekter og betydningen av håp som en drivkraft til endring. I utgaven skrives det også blant annet om at el-biler ikke er løsningen alene, at bruken av BNP som et mål er problematisk og at vi trenger en ny vurdering av hva begrepet “lykke” innebærer. Les utgaven her (bla ned til “climate special issue” midt på siden).

Lancet Countdown 2022

Årets Lancet Countdown-rapport ble nylig lansert, og budskapet er nådeløst: helsen til verdens befolkning er prisgitt en persisterende avhengighet til fossilt brensel. Mennesker jorden rundt merker en økende effekt av klimaendringene på helsen. Likevel fortsetter myndigheter å prioritere fossile investeringer. En helsefokusert omstilling kan ikke lenger utsettes. Les rapporten her.

Bærekraftig anestesipraksis

Johanne Hegde og Erlend T. Aasheim kommenterer anestesifeltets påvirkning på klimaendringene i denne lederartikkelen i Tidsskriftet. Fagområdet har store rom for forbedring hva gjelder klimagassutslipp. En kartleggingsundersøkelse utført av forfatterne viser heldigvis at respondentene er bevisste på dette, og ønsker tydeligere føringer for å kunne drive en bærekraftig praksis. 

Sosiale ulikheter i helse fra et klimaperspektiv

Mennesker i lavere sosioøkonomiske lag har dårligere helse, høyere forbruk av helsetjenester, og vesentlig høyere klimaavtrykk per innbygger. Tiltak for å redusere klimagassutslipp kan derfor risikere å øke sosiale ulikheter i helsetilbud. Hva skal til for å unngå denne utviklingen? Dette er et av flere viktige spørsmål seniorforsker Berit Bringedal bringer til rette i denne artikkelen i Tidsskriftet.

COP27: Afrikas COP?

I forbindelse med FNs årlige klimakonferanse, publiserte Tidsskriftet for andre år på rad en lederartikkel i samarbeid med flere utenlandske helsevitenskapelige tidsskrifter. Den understreker helseeffektene av klimakrisen og det medisinskfaglige miljøets støtte i klimakampen. Videre tar artikkelen til orde for at Afrika, et kontinent som lenge har blitt rammet skjevt i forhold til deres påvirkning på klima og miljø, endelig må bli hørt i forhandlingene, og at rike land må ta det moralske og økonomiske ansvaret for å støtte sårbare nasjoner i skadebegrensning og klimatilpasning. 

Har du forslag til saker om klima og helse som Legenes klimaaksjon bør vite om? Ønsker du å bidra med en sak? Ta kontakt med oss!