Vil du være med på aksjon?

We have a rapidly closing window of opportunity to create a livable future

– Antonio Guterres

I 2019 slo norske leger alarm, klimakrisen er en helsekrise. Lars Fadnes, spesialist i allmennmedisin, uttalte følgende: “Som leger har vi en etisk forpliktelse til å varsle når stor helsefare truer. Derfor varsler vi nå: Klimakrisen er en helsekrise. Global oppvarming er den største trussel mot verdens folkehelse i det 21. århundret.”

Dette var starten på legenes klimaopprop. De krevde blant annet stans i all videre oljeleting. Oppropet ble signert av nærmere 1200 leger og medisinstudenter, og overlevert til Stortinget. Tre år senere har ingenting skjedd. Tvert i mot, Equinor planlegger å øke oljeproduksjonen og utslippene med 23 prosent i perioden 2021-2030.

Verden er på vei mot 2,8 graders oppvarming. FNs generalsekretær bønnfaller verdens land om å slutte å lete etter mer fossil energi, og å avvikle subsidiene. WHOs generalsekretær omtaler vår fossilavhengighet som direkte selvsabotasje i et helseperspektiv. Jonas G. Støre snakker om å utvikle, ikke avvikle oljenæringen. I år bruker staten 26,5 milliarder milliarder kroner i direkte statlige investeringer i oljeleting. I tillegg legger regjeringen en ekstra skattesmell på fornybarnæringen og henter inn 35 milliarder kroner fra kraftselskapene bare neste år.

Hva gjør vi når vi er på vei mot en katastrofal økning i globale temperatur og våre ledere ikke viser vilje til å endre kurs?

Vi har brukt stemmeretten, artikler og debattinnlegg er skrevet, opprop om stans i all videre oljeleting er signert og overlevert til våre ledere. Vi ser ikke ut til å bli hørt. Helsepersonell tar nå til gatene flere steder i verden for å varsle om helsefaren ved manglende klimahandling. Den 15. november ble 7 leger og sykepleiere frikjent av en domstol i London. De hadde benyttet seg av ikke-voldelig sivil ulydighet for å slå alarm om den akutte helsekrisen vi står i.

Som helsepersonell har vi en enorm tillit i befolkningen. Vi må bruke tilliten til å varsle om at regjeringens livsfarlige og uetiske politikk er en direkte trussel mot vår felles helse. Sammen med andre miljø- og klima organisasjoner kan vi bidra til legge press på myndighetene til å omstille oss i det tempoet som kreves.

Vi må trappe opp kampen. Vi må varsle om den største trusselen mot verdens folkehelse før det er for sent, før mulighetsvinduet lukker seg. Det haster! Sammen kan vi rope høyere. Vi trenger deg på laget. Vil du være med oss å starte en aksjonsgruppe eller være med på demonstrasjoner, håper vi du tar kontakt på for å høre mer.